Skip to main content
فهرست مقالات

راهکارهای جذب سرمایه گذاری خارجی با تأکید بر مؤلفه های مؤثر اقتصادی و سیاسی

نویسنده:

ISC (38 صفحه - از 89 تا 126)

کلیدواژه ها :

ایران ،سرمایه‌گذاری اجتماعی ،توسعه اقتصادی اجتماعی ،امنیت‌ اقتصادی ،امنیت سیاسی‌

کلید واژه های ماشینی : سرمایه، سیاسی، جذب سرمایه، اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، جذب سرمایه خارجی، سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه، راهکارهای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ایران

برونی تأثیرگذار بر روند جذب سرمایه‌های خارجی به جوامع،مورد بحث و بررسی قرار داده و عملکرد این مؤلفه‌ها را در اقتصاد ایران بررسی می‌نماید. در بخش دوم باتوجه به عملکرد عوامل فوق الذکر،ابتدا نگرش اجمالی به جریان‌ سرمایه‌گذاری خارجی ایران داشته،و سپس راهکارهای سیاسی و اقتصادی مؤثر بر افزایش‌ این متغیر نیز ارائه می‌گردد. امروزه نقش سرمایه‌های خارجی به‌عنوان یک عامل مؤثر در تحقق روند توسعه‌ جوامع امری پذیرفته شده است.یک جامعه هنگامی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی موفق‌ است که بستر مناسب این فرایند را فراهم نموده باشد.در این رابطه جوامع گوناگون،با شیوه‌های مختلف درصدد جلب سرمایه شرکتهای چند ملیتی و سایر منابع سرمایه‌ای جهان‌ هستند و رقابت گسترده‌ای میان آنان در اتخاذ راهکارهای مؤثر جذب سرمایه‌گذاری خارجی‌ وجود دارد. بخش اول این مقاله از طریق طرح دیدگاههای نظری توسعه،برخی پارامترهای سیاسی‌ و اقتصادی حاکم بر روند توسعه جوامع را شناسایی می‌نماید.سپس با پذیرش فرض تعامل میان‌ جریان سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه،پارامترهای فوق الذکر را در قالب عوامل درونی و

خلاصه ماشینی:

"در این رابطه مکانیسم بررسی عملکرد مؤلفه‌های سیاسی و اقتصادی ساختار کنونی جامعه(به جهت شناسایی بستر داخلی این فرآیند)و تحلیل‌ مناسبات خارجی ایران و تأثیر هریک از عوامل بر روند جریان سرمایه‌گذاری خارجی‌ بکار گرفته شده و براساس آن راهکارهایی پیشتهادی ارائه می‌گردد. از اواخر دهه 0731 با تغییر دولت و ارتقای اهمیت توسعه‌ سیاسی به موازات توسعه اقتصادی،در نگرش مسئولین نسبت به نظام بین‌الملل‌ تغییری ایجاد شد و اصلاح و گسترش خارجی ایران در رأس اهداف سیاست‌ خارجی قرار گرفت؛گرچه بررسی جایگاه بررسی جایگاه کنونی کشور در نظام بین‌الملل همچنان‌ نمایانگر وجود چالشهای جدی است که این امر نیز بر روند توسعه و جذب سرمایه‌ خارجی تأثیر بسزایی دارد. راهکارهای جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایران تصویر ارائه شده از عملکرد مؤلفه‌های سیاسی و اقتصادی کشور و نیز چگونگی‌ تعاملات بین‌المللی ایران،نمایانگر آن است که عوامل مذکور در روند ضعف جذب‌ سرمایه‌گذاری خارجی ایران تأثیر بسزایی داشته و در صورت برقراری تعامل صحیح در روابط بین‌الملل و ایجاد شرایط مناسب توسعه اقتصادی و سیاسی کشور می‌توان‌ زمینه‌های افزایش جریان سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم نمود. بررسی عملکرد مؤلفه‌های سیاسی و اقتصادی حاکم بر روند توسعه کشور در قالب عوامل بیرونی و درونی(سیاسی و اقتصادی)نمایانگر آنست که هریک از عوامل‌ مذکور در ارتباط با یکدیگر بر فرایند جذب سرمایه خارجی به کشور تأثیرگذار هستند، بنابراین جهت اتخاذ راهکار عملی با هدف تسریع جریان سرمایه‌گذاری خارجی، علاوه بر توجه به تعامل صحیح ایران در نظام بین‌الملل،پذیرش ضرورت اصلاح عوامل‌ داخلی تأثیرگذار امری اجتناب‌ناپذیر است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.