Skip to main content
فهرست مقالات

مفهوم جهانی شدن اقتصاد؛ فرایندی قابل تحلیل

نویسنده:

ISC (32 صفحه - از 197 تا 228)

صادرات غیرنفتی و باتوجه به این موضوع که در روند جهانی شدن،دانش نظری بر دانش علمی پیشی خواهد گرفت و منبع اصلی نوآوری و خطمشی‌گذاری خواهد گردید،یک‌ مدل تحلیلی نیز ارائه شده است. در مقاله حاضر با در نظر داشتن مفهوم جهانی شدن،روند اقتصاد از گذشته،تا جهانی‌ شدن بررسی گردیدده است؛همچنین افزایش روند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و جهان سوم‌ بررسی شده و ضمن بیان این امر که تنها 30 درصد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب‌ کشورهای توسعه نیافته شده و بقیه جذب کشورهای توسعه یافته می‌شود،به بررسی جهان سوم‌ در نظام جهانی پرداخته شده است.باتوجه به شکاف بین اقتصادهای توسعه یافته و توسعه نیافته،راه‌حل مبتنی بر صادرات،مطالعه و باتوجه به درصد پایین صادرات کشورهای‌ توسعه نیافته در مقایسه با شورهای توسعه یافته،به بررسی آزادسازی تجاری منطقه‌ای پرداخته‌ شده است بنابراین به این امر نیز اشاره گردید که باتوجه به وجود رقابت روزافزون،چنانچه‌ بخواهیم قدم در عرصه جهانی بگذاریم،باید مزیت نسبی فراهم آوریم که این امر نیز نیازمند سرمایه،نیروی متخصص،آموزش نیروی کار و روابط سیاسی مناسب و نیز از بین بردن موانع‌

خلاصه ماشینی:

"باتوجه به شکاف بین اقتصادهای توسعه یافته و توسعه نیافته،راه‌حل مبتنی بر صادرات،مطالعه و باتوجه به درصد پایین صادرات کشورهای‌ توسعه نیافته در مقایسه با شورهای توسعه یافته،به بررسی آزادسازی تجاری منطقه‌ای پرداخته‌ شده است بنابراین به این امر نیز اشاره گردید که باتوجه به وجود رقابت روزافزون،چنانچه‌ بخواهیم قدم در عرصه جهانی بگذاریم،باید مزیت نسبی فراهم آوریم که این امر نیز نیازمند سرمایه،نیروی متخصص،آموزش نیروی کار و روابط سیاسی مناسب و نیز از بین بردن موانع‌ (*)زهرا رزمی:عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا. برآورد و تجزیه و تحلیل مدل به منظور برآورد تأثیر همگرایی و سیاست برون گرائی بر رشد اقتصادی‌ بلندمدت کشورهای حوزه دریای خزر،آسیای مرکزی و جمهوری قفقاز،از ادغام‌ آماری سری زمانی و مقطعی برای 51 کشور و در طول سالهای 0991،7991 و 8991 استفاده گردیده است(جدول شماره 5)باتوجه به نتایج جدول،ضریب‌ لگاریتم تولید ناخالص داخلی‌ (GDP) در ابتدای دوره در سناریوی اول منفی بوده و مقدار آن 0/77-می‌باشد. مزیت نسبی باتوجه به ارقامی که در مورد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و جهان سوم و نیز ارقام و سهم صادرات کشورهای توسعه نیافته در بازار جهانی داده شد،باید بررسی‌ نماییم که اگر این فرایند رشد کند،اقتصاد ایران چه وضعیتی خواهد یافت؟ آیا پیوستن به سازمان تجارت جهانی‌ (WTO) برای ایران کارساز است یا خیر؟ در پاسخ باید گفت عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی‌ (WTO) گرچه می‌تواند در توسعه صادرات غیرنفتی ایران مؤثر باشد،اما چنانچه زمینه‌های لازم جهت ورود به‌ این سازمان فراهم نگردد،نمی‌تواند کارساز باشد؛چرا کهب حث رقابت مطرح است و باید آمادگی رقابت قبلا بوجود آمده باشد،وگرنه این ورود علاوه بر نداشتن سود، زیان‌آور نیز خواهد بود."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.