Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه علیت بین هزینه های جاری دولت و درآمدهای مالیاتی طی سالهای 1382-1350 در ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 149 تا 166)

کلیدواژه ها :

ایران ،آزمون دیکی فولر ،نظام مالیاتی ،مدیریت اقتصادی ،آزمون علیت گرنجر

کلید واژه های ماشینی : هزینه‌های جاری دولت، متغیر هزینه‌های جاری دولت، درآمدهای مالیاتی، آزمون علیت گرنجر، دولت و درآمدهای مالیاتی، رابطه علیت، درآمدهای مالیاتی در اقتصاد ایران، اقتصادی، آزمون، رابطه علی

مقاله حاضر، رابطه علیت بین هزینه‌های جاری دولت و درآمدهای مالیاتی در اقتصاد ایران را برای سالهای 1382-1350 از دیدگاه تجربی مورد بررسی قرار می‌دهد، با توجه به اینکه برآورد الگوی رگرسیونی از روش حداقل مربعات معمولی‌ (OSL) نیازمند آن است که متغیرهای مورد نظر پایدار باشند، لذا در مقاله حاضر با ارائه آزمون دیکی فولر (ADF) به منظور تعیین پایداری متغیرها ارتباط علی میان دو متغیر هزینه‌های جاری دولت و درآمدهای مالیاتی بررسی شده است.در این تحقیق ارتباط بین دو متغیر، مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج حاصل، حکایت از وجود ارتباط دو طرفه بین دو متغیر بیان شده دارد به صورتی که تغییر هزینه‌های جاری دولت، درآمدهای مالیاتی را تحت تأثیر قرار داده است و بالعکس.

خلاصه ماشینی:

"مقاله حاضر، رابطه علیت بین هزینه‌های جاری دولت و درآمدهای مالیاتی در اقتصاد ایران را برای سالهای 1382-1350 از دیدگاه تجربی مورد بررسی قرار می‌دهد، با توجه به اینکه برآورد الگوی رگرسیونی از روش حداقل مربعات معمولی‌ (OSL) نیازمند آن است که متغیرهای مورد نظر پایدار باشند، لذا در مقاله حاضر با ارائه آزمون دیکی فولر (ADF) به منظور تعیین پایداری متغیرها ارتباط علی میان دو متغیر هزینه‌های جاری دولت و درآمدهای مالیاتی بررسی شده است. رابطه بین درآمدها و هزینه‌های دولتی در ایالات متحده به صورتهای کلی و جزئی بوسیله فرستن برگ در سال 1986 با استفاده از روش بردار همگرایی برای دوره 1982-1954 مورد آزمون قرار گرفت؛این بررسی نشان می‌دهد که هزینه‌های دولتی در گذشته تحت تأثیر درآمدهای مالیاتی قرار نداشته است. (به تصویر صفحه مراجعه شود)بنابراین آزمون علی گرنجر را بین دو متغیر درآمد مالیاتی و هزینه‌های جاری دولت با وقفه های زمانی متفاوت(1 و 2 و 3)بررسی کردیم که در جدول شماره(3) نشان داده شده است. نتایج آزمون علی گرنجر بین دو متغیر درآمد مالیاتی و هزینه‌های جاری دولتبا توجه به جدول بالا رابطه یکطرفه از درآمدهای مالیاتی‌ (TAX) به هزینه‌های جاری دولت‌ (G) در سطح معنی‌داری 5% با وقفه‌های مختلف مورد تأیید قرار گرفت؛به عبارتی درآمدهای مالیاتی بر هزینه‌های جاری دولت تأثیر می‌گذارد، لذا نتایج تحقیق حاضر این موضوع را که درآمدهای مالیاتی سبب هزینه‌های جاری دولت در سالهای 1382-1350 شده است، تأیید می‌کند. با وجود معنی‌دار بودن دو الگوی(3)و(4)آزمون علیت گرنجر نیز بین دو متغیر هزینه‌های جاری دولت و درآمدهای مالیاتی آن، با توجه به وقفه‌های زمانی متفاوت(1 و 2 و 3)مورد بررسی قرار گرفت که در جدول شماره(5)نشان داده شده است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.