Skip to main content
فهرست مقالات

روشی برای طبقه بندی خانوارهای شهری ایران بر اساس مؤلفه های اقتصادی و اجتماعی خانوار

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (22 صفحه - از 53 تا 74)

کلیدواژه ها :

اقتصاد سنجی ،طبقه‌بندی ،خانوارها ،مؤلفه‌های اقتصادی ،مؤلفه‌های اجتماعی درآمد ،مخارج خوراکیها

کلید واژه های ماشینی : خانوار ، طبقه‌بندی خانوارهای شهری ایران ، طبقه ، طبقه‌بندی خانوارها ، اساس مؤلفه‌های اقتصادی و اجتماعی ، طبقه‌بندی خانوارهای ایرانی ، سنی ، اجتماعی ، اقتصادی ، برازش مدل

این مقاله با توجه به تفاوت رفتارهای مصرفی خانوارها؛با استفاده از روش طبقه‌بندی پیشنهاد شده توسط«جنسن و مانریکو»، برای طبقه‌بندی خانوارهای ایرانی بر اساس ویژگیهای اقتصادی-اجتماعی آنها در نظر گرفته شده است و این شیوه پیشنهادی برای طبقه‌بندی خانوارهای شهری ایران، اجرا نیز شده است.نتایج حاصله بیانگر طبقه بندی خانوارهای شهری در پنج گروه مستقل و متمایز است.

خلاصه ماشینی:

"در این مطالعه، طبقه‌بندی خانوار در گروههای مستقل و متمایز بر اساس همسانی در رفتار مصرفی خانوارها با استفاده از آزمون واریانس همسانی برای پسماندهای حاصل از برازش منحنیهای انگل صورت گرفته است. در مطالعه مذکور که با استفاده از داده‌های مقطعی درآمد و مخارج خانوار سال 1975-شامل 494 خانوار-صورت گرفته است، در کنار متغیرهای هزینه‌ای خانوارها به متغیرهایی نظیر:سن و شغل سرپرست خانوار و اندازه خانوار و یا ترکیبهای مختلفی از این متغیرهای اقتصادی اجتماعی توجه شده است. اولا؛از آنجا که متغیر درآمد(یا مخارج کل)را مبنای طبقه‌بندی قرار می‌دهد، اثرات متغیرهای دیگری مانند متغیرهای اجتماعی را که مؤثر بر رفتار مصرفی مؤثر است حذف می‌نماید و دوم؛تعیین تعداد طبقات بصورت برونزا می‌باشد که معمولا در این روش ده طبقه در نظر گرفته می‌شود که ممکن است تعداد ده طبقه با توجه به هدف مطالعه، تناسب لازم را میان ویژگیهای طبقات با نمونه اصلی، ایجاد نکند. پس از مشخص کردن برداردر رابطه(5)تصریح ریاضی مدل و برازش آن برای هر سال خاص و انجام آزمون واریانس همسانی گلدفلد-کونت، بر حسب داده‌های بودجه خانوار، به این سؤال پاسخ داده می‌شود که آیا خانوارهای مورد نمونه دارای رفتار یکسان مصرفی هستند یا خیر؟در صورتی که پاسخ منفی بود، می‌بایست خانوارها را در گروههای مستقل و متمایز طبقه‌بندی کرد. فرضیه صفر و مقابل در حالت کلی بصورت زیر بوده است:در بررسیهای انجام شده به این نتیجه رسیدیم که شکستن مشاهدات در مرحله اول به هفت طبقه واریانس همسانی برای تمامی زیر گروههای طبقات زوج حذف شده با طبقات مجاور آنها(طبقات فرد)ارائه نمی‌نماید."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.