Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی اثر سیاستهای مالی بر مصرف و اشتغال در اقتصاد ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (24 صفحه - از 109 تا 132)

کلیدواژه ها :

مصرف ،مدل تصحیح خطای برداری ،اشتغال ،سیاستهای مالی ،مدل خودرگرسیون برداری ،آزمون هم انباشتگی

کلید واژه های ماشینی : اشتغال ، مصرف ، بررسی اثرات سیاستهای مالی ، اقتصاد ، اثر سیاستهای مالی بر مصرف ، مالیاتها ، سیاست مالی ، متغیرهای سیاست مالی ، مدل ، اثرات متغیرهای سیاست مالی

بررسی اثرات سیاستهای مالی بر متغیرهای اقتصاد کلان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.مکاتب اقتصاد کلان هر کدام اثرات متغیرهای سیاست مالی را بر اساس مفروضات خاص خود، متفاوت پیش‌بینی می‌کنند.در این مقاله اثرات مخارج دولت و مالیاتها بر دو متغیر مصرف و اشتغال با استفاده از تکنیکهای سری زمانی‌[مدل خود رگرسیون برداری‌]مورد بررسی قرار گرفته است و از آمار سری زمانی سالهای 1350 تا 1381 متغیرها استفاده شده است.بعد از برآورد مدل مشخص شد که بین اشتغال و متغیرهای سیاست مالی و همچنین بین مصرف و متغیرهای سیاست مالی، روابط بلند مدتی وجود دارد.این رابطه از طریق آزمون هم انباشتگی یوهانسن تأیید شد.همچنین اثرات پویای حاصل از شوک سیاست مالی در کوتاه مدت و میان مدت با استفاده از تحلیلهای توابع عکس‌العمل مشخص شد و پارامترهای کوتاه مدت نیز در قالب مدل تصحیح خطای برداری برآورد شد.نتیجه نشان می‌دهد که در اثر شوک مثبت، مخارج دولت مصرف و اشتغال هر دو افزایش می‌یابند.در حالیکه شوک منفی مالیاتی(افزایش مالیاتها)مصرف را کاهش می‌دهد و اشتغال واکنش معنی‌داری در برابر این شوک از خود نشان نمی‌دهد.

خلاصه ماشینی:

"بنابراین جهت کاوش بیشتر در این زمینه، این تحقیق با مطح کردن سؤالاتی به شرح زیر، اثر گذاری این سیاستها را در اقتصاد ایران مورد مطالعه قرار می‌دهد:نخست؛اثر شوکهای مخارج دولت روی مصرف خصوصی در اقتصاد ایران طبق پیش‌بینی کدام مکتب اقتصاد کلان است؟و آیا طبق نظریه نئوکلاسیکی و همچنین نظریه‌ R B C است یا بر اساس نظریه کینزین‌ها؟دوم؛اثر شوکهای مخارج دولت روی اشتغال چگونه می‌باشد؟آیا اثر مثبت شوکهای مخارج دولت باعث افزایش اشتغال می‌شود یا تأثیر معنی‌داری بر آن ندارند؟ سوم؛اثر شوکهای وارده از طرف درآمدهای دولت یعنی؛مالیاتها، بر دو متغیر مصرف خصوصی و اشتغال چگونه تأثیری است؟در راستای پاسخ به سؤالات ذکر شده، در قسمت اول مقاله، مبانی نظری بحث ارائه خواهد شد، سپس در بخش دوم مطالعات انجام شده در این زمینه بررسی می‌گردد؛و در قسمت سوم مقاله، روش شناسی، تعریف مدل و تجزیه و تحلیل داده‌ها صورت می‌گیرد و در آخر نیز نتیجه بحث ارائه خواهد شد. بر این اساس، بردار اول را که سازگار با مباحث تئوری می‌باشد، انتخاب می‌کنیم که این بردار به شکل نرمال شده آن به صورت زیر قابل نمایش است:این معادله بیانگر آن است که تولید ناخالص داخلی و هزینه‌های جاری، اثر مثبت و نرخ بهره واقعی و مالیاتها نیز اثر منفی بر روی مصرف خصوصی (1). بر اساس این آماره، بردرا سوم را که سازگار با مباحث تئوری است، انتخاب می‌کنیم که این بردار به شکل نرمال شده آن بصورت زیر نشان داده می‌شود:(19)همانگونه که در این معادله دیده می‌شود، هزینه‌های عمرانی دولت، تولید ناخالص داخلی خصوصی و نرخ بهره، اثر مثبت و مالیاتها نیز اثر منفی بر روی اشتغال دارند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.