Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی ارتباط میان کسری حساب جاری با رابطه مبادله در اقتصاد ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (30 صفحه - از 163 تا 192)

کلیدواژه ها :

اقتصاد ایران ،مدل اقتصادسنجی ،حساب جاری ،رابطه مبادله ،مدل)VECM(و )ARDL(

کلید واژه های ماشینی : بررسی ارتباط میان کسری حساب‌جاری، رابطه مبادله، کسری حساب‌جاری، کسری حساب‌جاری با رابطه مبادله، کسری حساب‌جاری و رابطه مبادله، میان کسری حساب‌جاری با رابطه، اقتصاد، میان کسری حساب‌جاری و رابطه، صادرات، نرخ ارز

با توجه به اهمیت رابطه مبادله در اقتصاد بین‌الملل و تأثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی؛ مانند حساب جاری و حساسیت اقتصادهای نفتی در برابر بی‌ثباتی رابطه مبادله، هدف این پژوهش بررسی ارتباط کوتاه مدت و بلند مدت میان کسری حساب جاری و رابطه مبادله در اقتصاد ایران طی دوره 1380-1338 است که از«الگوی تصحیح خطای برداری»)VECM(، توابع واکنش به ضربه (ضریب فزاینده پویا)الگوی VAR، «مدل با وقفه گسترده توزیع شده»)ARDL(و الگوی تصحیح خطای آن استفاده شده است. فرضیه‌ای که در این مقاله مورد آزمون قرار گرفته، وجود ارتباط بین کسری حساب جاری و رابطه مبادله است؛نتایج نشان می‌دهد، کسری حساب جاری با تولید ناخالص داخلی ارتباط معنی‌دار و مثبتی دارد و با نرخ ارز و رابطه مبادله نیز دارای ارتباط معکوس و معنی‌دار است.

خلاصه ماشینی:

"با توجه به اهمیت رابطه مبادله در اقتصاد بین‌الملل و تأثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی؛ مانند حساب جاری و حساسیت اقتصادهای نفتی در برابر بی‌ثباتی رابطه مبادله، هدف این پژوهش بررسی ارتباط کوتاه مدت و بلند مدت میان کسری حساب جاری و رابطه مبادله در اقتصاد ایران طی دوره 1380-1338 است که از«الگوی تصحیح خطای برداری»)VECM(، توابع واکنش به ضربه (*). "The Term of Trade,Productivity Shocks,and the Current Account", Department of Economics Dalhousie University,)8991(,p. Christopher Kent,Response of the Current Account to Trade Shocks:A Panel-Data Study",Economics Research Department,Reserve Bank of Australia,)7991(. «ابسفلد»، «اسونسون»و«رازین»، مدل دو کالایی(وارداتی و صادراتی)را جهت بررسی شوک‌های رابطه مبادله مورد توجه قرار دادند و اثبات کردند که شوک‌های رابطه مبادله تنها هنگامی که دائمی هستند بر پس‌انداز و حساب جاری تأثیر می‌گذارند، به این ترتیب که در سطح معینی از سرمایه‌گذاری، چنانچه شاهد یک شوک منفی رابطه مبادله باشیم-که انتظار می‌رود دائمی هم باشد-بنگاهها سطح مصرف خود را مطابق با مقدار کاهش انتظاری در درآمد دائمی، کاهش خواهند داد، (با فرض صفر بودن میل نهایی به پس‌انداز از درآمد واقعی) و ما هیچ تغییری در پس‌انداز و حساب جاری مشاهده نمی‌کنیم. Nikola SpatoforaAndraw Warner,"Macro Economics and Sectoral Effects of Term of Trade Shocks,the Experience of the Oil-Exporting Countries",IMF Working paper, )9991(,p. این الگو دلالت بر این مهم دارد که شوک بزرگ مثبت به رابطه مبادله، به افزایش مخارج دولتی و در نتیجه، کاهش مؤثر در تراز حساب جاری منجر می‌شود(این استدلال در مورد شوک‌های منفی نیز صدق می‌کند)این«تأثیر دنباله‌دار» 3P}روش متفاوتی برای بیان یافته‌های حاصل از رابطه منفی میان رابطه مبادله و حساب جاری در برخی کشورهاست الگوی مورد استفاده به قرار زیر است:(1)."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.