ارائه یک مدل تعادل عمومی برای بررسی آثار مخارج دولت بر تولید، اشتغال و درآمد خانوارها - پایگاه مجلات تخصصی نورSkip to main content
فهرست مقالات

ارائه یک مدل تعادل عمومی برای بررسی آثار مخارج دولت بر تولید، اشتغال و درآمد خانوارها

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (36 صفحه - از 45 تا 80)

کلیدواژه ها :

تولید ناخالص داخلی ،اشتغال ،مخارج دولت ،مدل‌های تعادل عمومی ،درآمد خانوارها

کلید واژه های ماشینی : مدل ، تولید ، واردات ، دولت ، صادرات ، مدلهای تعادل عمومی ، اشتغال ، افزایش مخارج سرمایه‌ای دولت ، درآمد ، اقتصاد

مدل‌های تعادلی عمومی‌ (CGE) بطور گسترده، از اواخر دهه 1970 به عنوان مدل‌های تحلیل سیاستی مورد استفاده قرار گرفته‌اند.این مدل‌ها با توجه به موضوع مورد بررسی و گستردگی دامنه مطالعه و موضوع مورد نظر پژوهشگر می‌توانند در حیطه یک فعالیت اقتصادی، بخش اقتصادی، منطقه‌ای کشور و یا جهانی ارائه و محاسبه شوند.مزیت عمده این مدل‌ها در عدم وابستگی آنها به وجود داده‌های سری زمانی است.از سوی دیگر این رویکرد به اقتصاددان‌ها اجازه می‌دهد اثرات تغییرات سیاستی و یا عوامل برونزا را در چارچوب سیستمی که با تمام بخشهای اقتصادی و کل جهان مرتبط است، بررسی و تحلیل کنند. در این مقاله ضمن ارائه یک مدل تعادل عمومی برای ایران، اثر تغییر مخارج دولت بر تولید، اشتغال و درآمد خانوارها با استفاده از مدل مذکور بررسی خواهد شد. نتایج نشان می‌دهد افزایش مخارج مصرفی دولت، تولید ناخالص داخلی، اشتغال و درآمد خانوارها را کاهش می‌دهد.افزایش مخارج سرمایه‌ای دولت؛در بخشهای خدمات، ساختمان و نفت و گاز نیز افزایش تولید و اشتغال را به همراه خواهد داشت.اما افزایش مخارج سرمایه‌ای دولت در بخشهای کشاورزی و صنعت و معدن، موجب کاهش تولید و اشتغال می‌شود.

خلاصه ماشینی:

"ad :پارامتر کارآیی در تابع تولید فعالیت‌ a a :سهم ارزش افزوده عامل‌ f در فعالیت‌ a aq :پارامتر انتقال تابع آرمینگتون at :پارامتر انتقال تابع‌ CET ؟:پارامتر سهمی تابع آرمینگتون ؟:پارامتر سهمی تابع‌ CET p :توان تابع آرمینگتون‌ p :نمای تابع‌ CET qinvbar :سرمایه‌گذاری نهاد s در بخش‌ v qfinbar :مقدار وجوه مالی هر نهاد از دوره قبل shry :سهم خانوار h از درآمد عامل‌ f iiv :سهم کالای سرمایه‌ای‌ c از کل سرمایه‌گذاری در هر بخش tr :درآمد عامل‌ f در خارج از کشور tr :انتقال از نهادهای دیگر به خانوار h qi :مقدار مصرف شرکت از کالا qg :مخارج مصرفی دولت از کالای‌ c MPS :نرخ نهایی پس‌انداز خانوار h ifi :نسبت تقاضای معاملاتی پول از درآمد cwts وزن کالای‌ c در cpi cpi :شاخص قیمت مصرف کننده B :سهم کالای‌ c از کل مخارج مصرفی خانوارمتغیرها: PM :قیمت کالای‌ c وارداتی به قیمتهای داخلی PE :قیمت کالاهی صادراتی به پول رایج کشور PDD :قیمت تقاضا برای محصول تولید شده و فروخته شده در بازار داخلی PDS :قیمت عرضه برای محصول تولید شده و فروخته شده در بازار داخلی PQ :قیمت کالای مرکب(شامل مالیات بر فروش) PX :قیمت کل تولید کننده برای کالای c PA :قیمت فعالیت تولیدی(درآمد ناخالص هر واحد از فعالیت) PVA :قیمت ارزش افزوده(درآمد عوامل در هر واحد تولید) QQ :مقدار کالاهای عرضه شده به بازار داخلی(عرضه مرکب) QD :مقدار تولیدات داخلی که در داخل فروخته می‌شود QM :مقدار واردات کالا QX :مقدار کل تولید داخلی کالای‌ c QE :مقدار صادرات‌ QA :سطح تولید فعالیت‌ a QF :مقدار تقاضای عامل‌ f در فعالیت‌ a QINT :مقدار کالای c به عنوان نهاده واسطه‌ای در فعالیت‌ a QT :مقدار تقاضای کالای مبادله‌ای QINV :مقدار سرمایه‌گذاری در هر بخش اقتصادی QAC :مقدار انباشت هر نهاد QFIN :مقدار تقاضای معاملاتی پول هر نهاد QDINV :تقاضای کالای‌ c به عنوان کالای سرمایه‌ای QFS :مقدار عرضه عامل‌ f QH :مخارج مصرفی خانوار از کالا WF :قیمت متوسط عامل تولید WFDIST :انحراف دستمزد عامل تولید f در فعالیت‌ a از متوسط قیمت عامل تولید f YF :درآمد خانوار h از عامل‌ f YH :درآمد خانوار EI :مخارج شرکت‌ YG :درآمد دولت EG :مخارج دولت‌ OCAP :خروج سرمایه EXR :نرخ ارز IADJ :شاخص تعدیل سرمایه‌گذاری WAIRAS :متغیر دامی تعادلی(که در تعادل مقدار آن صفر است)معاملات مدل (به تصویر صفحه مراجعه شود)پیوست ب: (به تصویر صفحه مراجعه شود) (به تصویر صفحه مراجعه شود) (به تصویر صفحه مراجعه شود) (به تصویر صفحه مراجعه شود)پیوست ج:مقادیر پارامترها و ضرایبجدول 1."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.