Skip to main content
فهرست مقالات

آراء کلامی فخرالدین رازی

نویسنده:

(64 صفحه - از 131 تا 194)

کلید واژه های ماشینی : کلام ، خدا ، صفات ، متکلمان ، برهان ، ذات ، معاد ، تفسیر کبیر ، فخر الدین الرازی ، نفس

خلاصه ماشینی:

"مسائل مورد اختلاف آنها بدین شرح است: مسألۀ اول:براهین اثبات علم:در اثبات علم،فلاسفه به برهان تجرد ذات و متکلمان بهبرهان اتقان فعل تکیه می‌کنند و رازی علاوه بر این دو برهن،برهان قدرت و اختیار را نیز موردتوجه قرار می‌دهد: الف. 132رازی نیز طرفدار دیدگاه اثباتی است و همانند متکلمان اشعری برآن است که ارادۀ حق تعالی،همچون دیگر صفات حقیقی وی،صفی است مستقل و قدیمو زاید بر ذات که موجب تقدم و تأخر کارهای خدا می‌گردد و کردارهای خداوند را به زمانانجام گرفتن آنها اختصاص می‌دهد و بدینسان وجود مستقل آن به عنوان صفتی مخصص[-اختصاص دهندۀ فعل به زمان خاص]به اثبات می‌رسد و این از آن روست که تخصیص نه ازقدرت برمی‌آید،نه از علم که قدرت امکان ایجاد پدیده‌هاست و علم تابع معلوم است وبناار،مخصص[-اراده]باید سفتی مستقل باشد. این میل-که از آن به اراده و داعی(-انگیزه)تعبیرمی‌شود-به قدرت[-صحت و سلامت بنیه]178می‌پیوندد و کار انجام می‌گیرد: [اعتقاد به سود نهفته در کار؟؟؟میل[-داعی]+قدرت[-سلام بنی]؟؟؟کار ارادی]و بدینسان انسان،فاعل حقیقی کردارهای ارادی خویش به شمار می‌آید(-نفی جبر)،امااز آنجا که قدرت و داعی آفریدۀ خداست،انسان در کارهای خود یکسره آزاد نیست[-نفیقدر]؛بلکه افعال وی حصال قضا و قدر الهی نیز هست[-راه میانه-راه راست]179:داعی+قدرت؟؟؟فعل ارادیآفریدۀ خدا رازی در تفسیر کبیر به منظور نفی نظریۀ معتزله و اثبات عقیدۀ اشاعره تصریح می‌کند کهفعل از پیوند داعی(اراده)به قدرت انجام می‌گیرد و چون داعی آفریدۀ خداست،اینحقیقت مسلم می‌گردد که خدا آفریدگار کارهیا ارادی انسان نیز هست179،و بدینسان رازیاز همان مقدماتی که در المعالم فی اصول الدین به منظور اثبات راه میانه بهره جسته بود،در&%00727DNMG007G% تفسیر کبیر آشکارا در اثبات جبر سود می‌جوید و این سخن براستی راست می‌آید که میل دلرازی به جانب جبر است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.