Skip to main content
فهرست مقالات

امکان سنجی آموزش از راه دور در رشته کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (16 صفحه - از 33 تا 48)

کلیدواژه ها :

اینترنت ،کتابداری و اطلاع‌رسانی ،آموزش از راه دور ،دانشگاه آزاد اسلامی ،امکان‌سنجی

کلید واژه های ماشینی : آموزش از راه دور ، آموزش ، رشتۀ کتاب‌داری و اطلاع‌رسانی دانشگاه ، اینترنت ، اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی ، راه دور در رشتۀ کتاب‌داری ، راه دور از طریق اینترنت ، امکان‌سنجی آموزش از راه دور ، دوره‌های آموزش از راه دور ، دانشگاه آزاد اسلامی

این پژوهش به‌منظور سنجش امکان آموزش از راه دور از طریق اینترنت در رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی انجام شده است. روش پژوهش، پیمایشی توصیفی است و اطلاعات از طریق پرسشنامه فراهم شده است. جامعه آماری، شامل اعضای هیئت علمی رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی و مدیران فناوری اطلاعات واحدهای دانشگاهی مورد بررسی است. داده‌ها با نرم افزار اس.پی.اس.اس. تجزیه و تحلیل شده است. نتایج نشان می‌دهد که امکان برگزاری دوره‌های آموزش از راه دور در شته کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد تا سطح 15/51 درصد فراهم است.

خلاصه ماشینی:

"توزیع فراوانی اعزام اعضای هیئت علمی و یاپرسنل گروه‌ها برای آموزش در زمینۀ آموزش از راه دور بهکشورهای دارای تجربۀ مفید (به تصویر صفحه مراجعه شود) براساس جدول 9،از بین 50 نفرپاسخ‌دهنده،22 نفر(44 درصد)تا 25 درصدو 3 نفر(6 درصد)تا 75،درصد،از روشآموزش بر خط به عنوان ابزار کمک درسیاستفاده می‌کنند و 18 نفر(36 درصد)ازروش آموزش پیوسته به عنوان ابزار کمکدرسی استفاده نمی‌کنند. توزیع فراوانی برحسب میزان بودجه در نظرگرفته شده جهت ایجاد دوره‌های آموزش از راه دور رشتۀکتابداری و اطلاع‌رسانی (به تصویر صفحه مراجعه شود) براساس جدول 17،از بین 21 نفرپاسخ‌دهنده،8 نفر(38/1 درصد)بودجه‌ایبرای طراحی یا خرید نرم‌افزارهای آموزش ازراه دور در نظر نگرفته‌اند. توزیع فراوانی برحسب میزان بودجۀ در نظرگرفته شده جهت طراحی یا خرید نرم‌افزارهای مرتبطبا آموزش از راه دور (به تصویر صفحه مراجعه شود) براساس جدول 18،از بین 21 نفرپاسخ‌دهنده،11 نفر(52/4 درصد)تا 100میلیون ریال،6 نفر(28/5 درصد)تا 1 میلیاردریال،و 3 نفر(14/3 درصد)تا 10 میلیون ریالبودجه برای مسائل مربوط به زیرساختسخت‌افزاری در نظر گرفته‌اند. توزیع فراوانی برحسب میزان استفاده ازتکنولوژی فیبر نوری citpO rebiF در سخت‌افزار شبکۀداخلی دانشگاه (به تصویر صفحه مراجعه شود) براساس جدول 20،از بین 21 نفر پاسخدهنده،9 نفر(42/8 درصد)به میزان«متوسط»،و 8 نفر(38/1 درصد)به میزان«کم»،پهنایباند مخابراتی فعلی کشور را جوابگوی ایجاددوره‌های آموزش از راه دور از طریق اینترنتدانسته‌اند. نظر پاسخ‌دهندگان دربارۀ میزان پهنای باندمخابراتی فعلی کشور جهت ایجاد دوره‌های آموزش از راهدور از طریق اینترنت (به تصویر صفحه مراجعه شود) براساس جدول 21،از بین 21 نفرپاسخ‌دهنده،12 نفر(57/1 درصد)به میزان«خوب»،8 نفر(38/1 درصد)به میزان«بسیارخوب»،و 1 نفر(4/8 درصد)به میزان«متوسط»نقش تغییر فیبر نوری در ارائهمحتوای الکترونیکی را مؤثر دانسته‌اند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.