Skip to main content
فهرست مقالات

مصور سازی اطلاعات

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 213 تا 232)

مصورسازی اطلاعات روشی است برای ارائه اطلاعات به‌صورت غیرسنتی و به‌شکل گرافیک تعاملی. مصورسازی اطلاعات با استفاده از گرافیک و تصاویر متحرک رنگی دو و سه‌بعدی صورت می‌گیرد. این گونه مصورسازی‌ها می‌تواند ساختار اطلاعات را به تصویر کشد و اجازه دهد تا کاربر کاملا آن را هدایت و اصلاحاتی را از طریق تعامل‌های گرافیکی اعمال کند. مصورسازی اطلاعات شاخه‌ای از گرافیک رایانه‌ای و رابط کاربر است که با نمایش تعاملی و یا تصاویر رقمی متحرک توسط کاربران برای درک اطلاعات وابستگی دارد. مصورسازی اطلاعات به معنی استفاده از تعامل، نمایش حساس و نوعا مصور داده‌های انتزاعی برای تقویت ادراک آدمی است. یکی از کاربردهای مصورسازی، مصورسازی جغرافیایی است، مانند نظام اطلاعاتی جغرافیایی. مصورسازی وب‌مدار از دیگر روش‌های مهم مصورسازی به‌شمار می‌رود.

خلاصه ماشینی:

"در همین رابطه با سؤالی مهمدر این عرصه روبه‌رو می‌شویم و آن اینکه:مصورسازی اطلاعات چگونه می‌تواند ارزشافزوده ایجاد کند؟ پاسخ آن است که 1)با جامعیت،یعنینمایش مجموعۀ داده‌های بسیار بزرگ وفراهم ساختن یک تصویر کلی فشرده؛2)با مفهوم،یعنی الگوها و روش‌هایی کهبه نمایش گذاشته شده‌اند به جهت آنکهنمی‌خواهند به شیوۀ دیگری مشخص شوند؛و 3)رنگارنگی،یعنی دلپذیر بودن برای چشم(9:52-61). (SIG)metsyS noitamrofnI cihpargoeG &%07236TKFG072G% اساسا این نظام برای ایجاد،ذخیره،تحلیل،ومدیریت داده‌های فضایی و مشخصات وابستهطراحی شده است و شامل یک نظام رایانه‌ایاست که توانایی یکپارچگی،ذخیره‌سازی،ویرایش،تجزیه و تحلیل،اشتراک،و نمایشاطلاعات مرتبط جغرافیایی را دارد. با تکیه بر فناوری‌های موجود و براساسمؤلفه‌های مهم در طراحی و ارائۀ نظام‌هایسودمند مصورسازی،برخی از عوامل مؤثردر طراحی مصورسازی سایت‌های اطلاعاتیدر محیط وب را می‌توان چنین معرفی کرد: *فضای محدود و معین رابط کاربر کهدر جست‌وجو مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ *مسیر حرکت دید استفاده‌کننده درصفحه‌ای که کاوش در آن انجام می‌پذیرد؛ *انتخاب نشانگرها و علائم استفاده شدهدر رابط کاربر و میزان انعطاف‌پذیری آنها؛ *حرکت علائم تصویری در درونصفحۀ کاوش و وضعیت تغییر موقعیت آنها؛ *شیوۀ استفاده از تصاویر متحرکسه بعدی در درون صفحه و ارتباط این عناصربا ساختار اطلاعات ارائه شده؛ *تعامل دیداری استفاده‌کننده با رابطکاربر از جنبۀ شناخت و درک تصاویر موجوددر صفحۀ اصلی جست‌وجو؛ *طراحی تصویری نشانگرهای پیوندهایموجود در صفحۀ اصلی کاوش،با همینمختصات در صفحات بازیابی شدۀ مرتبط ازطریق پیوند که پس از آن ظاهر می‌شود؛ *شیوۀ ارائۀ اطلاعات از لحاظ کاربردجنبه‌های گرافیکی،رنگ،تقارن،توازن خطوط،شکل‌های هندسی،و ترکیب میان آنها. J,sekyD lasrevinu fo egnellahc eht dna noitazilausiv ytisrevinU,tnasialP enirehtaX. samohT,ekcoN gnitroppus noitazilausiv noitamrofnI" etamilc rof sksat noitaulave dna gniledom retniW eht fo sgnideecorP."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.