Skip to main content
فهرست مقالات

گل و جادو در ویس و رامین

نویسنده:

مترجم:

(12 صفحه - از 73 تا 84)

کلید واژه های ماشینی : ویس و رامین، دایه، شاه، شاه موبد، تریستان، داستان، سرو، طلسم، باغ، شهرو

خلاصه ماشینی:

"گل بهشتی چون گلاو نیست،زیرا: {Sکنون همواره گل در پیش داری#همیشه گل پرستی کیش داریS}{Sبهشتی گل نباشد چون گل تو#که گلزار آمد این گل را دل توS}{Sگلی کش بوستان ماه دو هفته‌ست#کدامین گل چو او بر مه شکفته‌ستS}{Sبه دی ماهان تو گل پربار داری#نکوتر آنکه گل بی خار داریS}ویس،در ده نامه‌ای که برای رامین می‌فرستد،به تلخی او را سرزنش می‌کند و می‌گویدگمان می‌کرده که شاخ نیشکر کاشته،اما رامین گیاه تلخ مزه‌ای بوده است؛درخت مهربانیدر دل او چون سروی است،اما در دل رامین درختان خزان‌زده را ماند؛صورتش را از غصهچنان چنگ زده است که گلنار مانند نیلوفر شده و آن را با چشم خویش آب داده است،زیرانیلوفر بدون آب تازه نیست. در این منظومه وصف زیبایی از بهار شده است؛رامین به مرو بازگشته و به حضور شاهموبد رسیده است:&%02114DNMG021G% {Sچو لشکرگاه زد خرم بهاران#به دشت و کوهسار و جویبارانS}{Sجهان از خرمی چون بوستان شد#زمین از نیکوی چون آسمان شدS}{Sجهان پیر بر ما شد دگربار#بنفشه زلف گشت و لاله رخسارS}{Sچو گنج خسروان شد روی کشور#ز بس دیبا و زر،مشک و عنبرS}{Sهزار آواز زبان بگشاد بر گل#چو مست عاشق اندر بست غلغلS}{Sبنفشستان دو زلف خویش بشکست#چو لالستان وقایۀ سرخ بربستS}{Sعروس گل بیامد از عماری#ببرد از بلبلان آرامگاریS}{Sچو گل بنمودی رخ را،هامواره#فلک بارید بر تاجش ستارهS}{Sنشاط باد خوردن کرد نرگس#چو گیتی دید چون شاهانه مجلسS}{Sصبا بردی نسیم یار زی یار#چو بگذشتی به گلزار و سمن‌زارS}{Sهوا دادی نسیم مشک و عنبر#چو بگذشتی نسیم گل بر او برS}گرگانی غالبا به تقدیر اشاره می‌کند که به شیوۀ پنهانی خود،سرنوشت شخصیتها را رقممی‌زند؛و دنیا را به شکل تیراندازی وصف می‌کند که در تاریکی تیر می‌اندازد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.