Skip to main content
فهرست مقالات

مادگان هزار دادستان- کتاب هزار رای (7)

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : دادستان ، زن ، سرداری ، کتاب ، دختر ، پت ، دخت ، دوده ، ستوری ، ساسانی

خلاصه ماشینی:

"و در چشته متعلق به میتوک ماه هم بایی را (=به علت شریک بودن و مشاع بودن مالکیت آنان در دارایی ) گویند که او ستوری برادری را که با او هم ارث است به بر ماند (=به ارث می برد) ] و در این مورد نیاز به صدور رای نیست ؟ [ ۱۴ در سرداری (= در ولایت ، سرپرستی و قیمومت و تولیت ) در دادستان (=رای )های ثبت شده این در که شمار آنها ۴۰ است و ما برای نمونه ۱۵ دادستان (=رای ) از آن را می آوریم خواهیم دید که واژه سردار و سرداری که پیشتر دیدیم عنوان یکی از دو جانشین کتک خدا ـ رییس دوده ـ است در معانی گوناگونی از مفاهیم حقوقی امروز به کار می رود مانند ولایت ، سرپرستی ، قیومت و تولیت : ۱ـ کاخواستک ، روان راد پیتاک کنیت اپت داشتن و کس نی دهیت هچ فرزندی اوی ایوک ی ساژاک تر داریشن چه ایتون بویت چیگون سرداری ای آتش ۱ـ هرگاه خواسته روان را پیدا (=اعلام و برقرار) کند و برای داشتن به کسی ندهد از فرزند او یک ای شایسته تر باید دارد چه ایدون بود چگونه سرداری آتش . شرح : جایی (منظور یکی از منابع یاد شده که قضات ساسانی در رسیدگی و استخراج حکم به آنها رجوع می کرده اند) نوشته که اگر کسی مالی را وقف روان کند و داشتن و اداره آن را به زنی دهد و آن زن شوی کند آن مال به آن صورت به آن زن آمده و اداره اش به او واگذار شده است ولی اداره مال وقفی از طریق زن مذکور به آن مرد به عنوان همسرش می تواند برسد و پیوند او (=فرزندان و اعقاب مرد) هم می توانند از طریق ارث ، اداره مال را به عهده بگیرند و به اصطلاح تولیت به آنها هم می رسد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت)