Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی نقش عوامل مسبب وقوع زمین لغزش ها در حوضه کارون میانی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (22 صفحه - از 163 تا 184)

کلید واژه های ماشینی : حوضه کارون میانی، زمین، محدوده ارتفاع جهت وقوع زمین‌لغزش‌ها، عوامل مسبب وقوع زمین لغزش، گسل، شیب، زمین‌لغزش‌ها، نقشه، زمین ریخت‌شناسی حوضه کارون میانی، رسوبات

شرایط طبیعی حوضه کارون میانی به‌نحوی است که این حوضه را مستعد وقوع انواع زمین‌لغزش‌ها نموده است.جهت بررسی نقش عوامل اولیه در وقوع حرکات توده‌ای ابتدا عکسهای هوایی 20000:1 حوضه مطالعاتی بررسی و نقشه توزیع زمین لغزش‌ها تهیه گردید.سپس با تهیه سایر نقشه‌های عامل مانند نقشه توزیع زمین لغزش‌ها تهیه گردید.سپس با تهیه سایر نقشه‌های عامل مانند نقشه‌های شیب، وجه شیب سنگ‌شناسی، زمین ساخت، زمین ریخت‌شناسی و رقومی نمودن آنها و انطباق هریک از آنها با نقشه توزیع زمین لغزش‌ها با استفاده از نرم‌افزاری‌ S.I.W.L.I نقش هریک از عوامل طبیعی در وقوع زمین‌لغزش‌ها تحلیل و محدوده‌ها و شرایط وقوع استخراج گردید.بررسیها نشان داد که محدوده ارتفاع جهت وقوع زمین‌لغزش‌ها از 1500 تا 3000 متر و عمدتا 2000 تا 2500 متر، محدوده شیب 50-20 در صد و غالبا 40-30 درصد، محدوده وجه شیب در شیبهای جنوب- جنوب غربی می‌باشد.از نظر شرایط زمین‌شناختی، تحت وجود تناوب‌های رسوبی چون رس یا شیل‌های رسی و مارتی با ماسه‌سنگ، کنگلومرا یا سنگ آهنک، لغزشها در سطح وسیع در امتداد لایه‌بندی ویژه‌ای رخ می‌دهند.نهشته‌های عهد حاضر با تناوبی از مارن و گراول، سازنده‌های ساچون، گورپی و پابده با تناوبی از مارن و

خلاصه ماشینی:

"به علت اهمیت نقش عوامل مسبب در این مقاله، تأثیر برخی از این عوامل مانند توپوگرافی، زمین‌شناسی و زمین ریخت‌شناسی در وقوع زمین‌لغزش‌های حوضه کارون میانی مورد بررسی قرار گرفته‌است. انطباق نقشه توزیع زمین‌لغزش‌ها و نقشه شیب نشان می‌دهد که وقوع زمین‌لغزش‌ها در تمام شیب‌ها امکانپذیر می‌باشد، اما بیشتر زمین‌لغزشها در شیبهای کمتر از 10 در صد بدان مفهوم نمی‌باشد که زمین لغزش‌ها در این شیبها رخ داده است، بلکه رخداد حرکتهای توده‌ای در شیبهای بالاتر و تجمع نهشته‌های لغزشی در شیبهای کمتر سبب گردیده است که در شیبهای کمتر از 10 در صد نیز زمین لغزش‌ها توزیع گردند. (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 2-توزیع طبقات شیب و سطح زمین لغزش‌ها در حوضه کارون میانی‌ 4-وجه شیب از آنجایی که چین خوردگیها و روند ارتفاعات منطقه از ریخت‌شناسی عمومی زاگرس پیروی کرده و امتداد شمال غربی-جنوب شرقی دارند، بنابراین دامنه‌های شیب‌دار عموما در جهت عمود بر روند چین خوردگی‌ها یعنی در جهت شمال شرقی-جنوب غربی قرار دارند. رسوبات ائوسن زیرین باگسترش اندک‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) نقشه 3-زمین ساخت حوضه کارون میانی منبع:سازمان زمین‌شناسی-ورق اردل-1375-م-ح-احسان بخش کریمی، ف-رحیم‌زاده آخرین توالی رسووبی بلوک را می‌سازد، مشخص‌ترین سری‌های رسوبی زاگرس متعلق به کامبرین در این بلوک رخنمون دارد. نهشته‌های عهد حاضر با تناوبی از مارن و گراول، سازنده‌های ساچون، گورپی و پابده با تناوبی از مارن و آهکهای مارنی نمونه‌های از این ساختارها می‌باشند که عمیقا وقوع حرکات توده‌ای و نوع گسیختگی را تحت تأثیر قرار می‌دهند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.