Skip to main content
فهرست مقالات

مولوی و نظریه «اسماء و صفات» ابن عربی

نویسنده:

(28 صفحه - از 40 تا 67)

کلید واژه های ماشینی : مولوی، ابن‌عربی، اسماء و صفات، مثنوی، فصوص، عرفان، اعیان، نظریۀ اسماء و صفات، نظریۀ استعدادات اعیان ثابتۀ ابن‌عربی، ذات

خلاصه ماشینی:

"مولوی و نظریۀ«اسماء و صفات»ابن عربی نوشتۀ سید محمد دشتی مقدمه وحدت وجود نزد ابن عربی،چنان با نظریۀ اسماء و صفات ملازمه دارد که فقط در پرتو این نظریه،می‌توان به تفسیر مکتب او پرداخت. توجه بهاین نکته در بحث ما از آن روی اهمیت دارد که هشیار باشیم که صرف اینکه مولوی در جایی ازاسماء الله نام برده است به هیچ روی دلیل آن نیست که وی به نظریۀ اسماء و صفات ابن عربی التزامدارد. فقط و فقط در یک صورت می‌توانیم مطمئن شویم که مولوی بهابن عربی نظر داشته است،آن هم در صورتی است که نظریۀ اسماء و صفات با همان تشخصی که درطی سطور این مقاله تا اینجا ملاحظه کردیم در ادبیات مثنوی دیده شود. 2. در مورد ابیات زیر نیز همان گمان می‌رود که دلالت برثبوت در عدم داشته باشد: {Sبر عدمها کان ندارد چشم و گوش#چون فسون خواند همی آید به جوش#از فسون او عدمها زود زود#خوش معلق می‌زند سوی وجود#باز برموجود افسونی چو خواند#زو دو اسپه در عدم موجود راند86S}انقروی می‌پندارد که مقصود از فسون فیض مقدس است،87حال آنکه دیدیم مولوی بهفیض اقدس و فیض مقدس قائل نیست و به آسانی می‌توان منظور از فسون را کلمۀ«کن»بهتعبیر قرآن دانست. ثانیا:در این ابیات،سخن از«بی‌گره بودن»و«یک جوهر بودن»به میانآمده است که به کلی با نظریۀ استعدادات و اقتضائات اعیان ثابته که آن قدر مورد تأکید ابن عربیاست تباین دارد،زیرا دیدیم که فیض اقدس اعیان ثابته را به همراه استعدادها و قابلیتهایشان درعلم خدا پدید می‌آورد و تمایز و اختلاف بین اعیان که ناشی از استعدادهای گوناگون ایشان استحتی در مرتبۀ آنها در وجود خارجی نیز اثر می‌گذارد،حال آنکه،در این ابیات،هیچ گونه تمایز واختلافی دیده نمی‌شود."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.