Skip to main content
فهرست مقالات

وضعیت آموزش عالی در ایران: واقعیتها و چالشها

نویسنده:

ISC (26 صفحه - از 1 تا 26)

کلید واژه های ماشینی : آموزش عالی، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مؤسسات آموزش عالی وابسته، بخش آموزش عالی، دانشجو، شاخص، ش عالی، برنامه، وضعیت آموزش عالی در ایران، کل بخش آموزش عالی کشور

خلاصه ماشینی:

"جدول شماره 4-توزیع تعداد پذیرفته شدگان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی برحسب مقطع تحصیلی طی سالهای 76-1357 {T سال/مقطع تحصیلی 1357 1368 1372 متوسط رشد برنامه اول 1376 متوسط رشد برنامه دوم متوسط رشد 76-1368 متوسط رشد 76-1357 کاردانی 29008 3005 3014 0 4199 8 4 6/9- کارشناسی 22485 36833 63031 3/14 79439 6 10 8/6 کارشناسی ارشد 2001 1118 4072 38 6793 6/13 25 6/6 دکتری حرفه‌ای * 2454 182 256 9 289 3 6 - دکتری تخصصی 309 62 291 47 609 20 33 6/3 جمع 56257 41200 70664 4/14 91329 6/6 4/10 5/2 T (*)به دلیل جدا شدن دانشگاه‌های علوم پزشکی از وزارت فرهنگ و آموزش عالی، محاسبه متوسط رشد بین سالهای 1357 تا 1376 برای این گروه منقطی نیست. وضعیت گروه‌های آموزشی مختلف و مقاطع تحصیلی مختلف بین سالهای مورد نظر تقریبا مشابه وضعیت بیان شده در خصوص شاخص پذیرش است:(جدولهای شماره 5 و 6) جدول شماره 5-توزیع تعداد دانشجویان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی برحسب گروه آموزشی طی سالهای 76-1357 6 {T سال/گروه آموزشی 1357 1368 1372 متوسط رشد برنامه اول 1376 متوسط رشد برنامه دوم متوسط رشد 76-1368 متوسط رشد 67-1357 T پزشکی 25588 523 448 4- 524 3 - * علوم پایه 29129 40610 6063 10 81264 7 9 5/5 علوم انسانی و اجتماعی و هنر 73258 80318 160081 19 23922 10 6/14 4/6 کشاورزی و دامپزشکی 6683 14291 19305 8 32836 14 11 7/8 فنی مهندسی 41017 44097 53905 5 68518 6 6/5 7/2 جمع 175675 179839 294342 13 423064 9 2/11 7/4 T (*)به دلیل جدا شدن دانشگاه‌های علوم پزشکی از وزارت فرهنگ و آموزش عالی، محاسبه متوسط رشد بین سالهای 1357 تا 1376 منطقی نیست."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.