Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی عوامل مؤثر بر خود اثر بخشی دانشگاهی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تهران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (28 صفحه - از 31 تا 58)

این مقاله به بررسی تاثیر ساختار اجتماعی محیط علمی، کمیت و کیفیت تعامل دانشجویان با دانشکده، مسؤولیت های شغلی و سایر ویژگی های دانشجویان بر احساس خور اثربخشی دانشگاهی دانشجویان تحصیلات تکمیلی می پردازد. به عبارت دیگر، گر چه که محیط آموزشی دانشگاه ار طرق مختلفی بر ابعاد گوناگون نگرشها و عملکرد دانشجویان تاثیر می گذارد، اما مطالعه حاضر به ارزیابی تاثیرات اجتماعی و ساختاری محیط علمی بر برآورد دانشجویان از توانایی های خود در موفقیت در امور تحصیلی و تکمیل وظایف خاص دانشگاهی (خود ـ اثربخشی دانشگاهی) می پردازد. الگوی تحلیلی توسعه داده شده در نمونه ای 369 نفری از دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی مورد آزمون قرار گرفت و تحلیل عاملی متغیر تابع (خود ـ اثربخشی دانشگاهی) نشان داد که سازه خود اثر بخشی دانشگاهی مطابق نظریه (تئوری) خود اثر بخشی آلبرت باندورا به دو بعد خود اثر بخشی دانشگاهی و اثر بخشی دانشگاهی تقسیم می شود. برداشت دانشجویان از عملکرد استادان، اشتغال آنان در مشاغل مرتبط با رشته تحصیلی و پیوستگی تحصیلات دانشگاهی در همان دانشگاه، مهمترین عوامل موثر بر بعد خود اثر بخشی دانشگاهی و نظارت حرفه ای استادان بر فعالیت علمی دانشجویان، تعامل علمی بین آنان و اشتغال در مشاغل مرتبط با رشته تحصیلی و وضعیت زندگی در ارتباط با خانواده از جمله مهمترین عوامل مؤثر بر خود اثر بخشی شخصی دانشگاهی دانشجویان هستند.

خلاصه ماشینی:

"این بررسی در حالی که اذعان دارد محیط آموزشی از طرق مختلف ممکن است بر نگرشها و عملکرد دانشجویان تأثیر بگذارد، با استفاده از نظریه خود اثربخشی آلبرت باندورا، به ارزیابی تأثیر عوامل فوق الذکر بر احساس خود اثربخشی دانشگاهی دانشجویان محدود نموده و مدل تحلیلی ارائه شده را در نمونه‌ای 369 نفری از دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران در چهار گروه کلی فنی مهندسی، علوم انسانی، علوم پایه و هنر و معماری به آزمون می‌کشد. همچنین در ادامه سخن، به دنبال پاسخ این سؤال هستیم که-با توجه به تفاوتهای محیطی، رشته‌ای، جامعه پذیری دانشگاهی، مسؤولیتهای شغلی، نوع حمایت مالی از دانشجو، وضعیت تأهل، جنسیت، ارتباط با خانواده، ارتباط رشته تحصیلی و شغل دانشجویان-آیا تفاوتی در خود اثربخشی دانشگاهی آنان مشاهده می‌شود یا نه؟ مبانی نظری مفهوم خود اثربخشی معرفی نظریه اثربخشی آلبرت باندورا خود اثربخشی در تعریف روانشناختی آن به معنی انتظارات و متصورات یک فرد در موقعیت در یک کار یا رسیدن به یک نتیجه ارزشمند از طریق فعالیتهای فردی است. از یافته‌های به دست آمده در این بخش نتایج زیر حاصل می‌شود: 1-ارتباط رشته تحصیلی و شغل از متغیرهای مستقلی است که هم به صورت مستقیم با ضریب تأثیر استاندارد شده 18 درصد و هم به صورت غیر مستقیم از طریق نظارت حرفه‌ای استادان بر دانشجویان با ضریب تأثیر 12 درصد بر خود اثربخشی دانشگاهی شخصی تأثیر علی دارد. از یافته‌های به دست آمده در این بخش نتایج زیر حاصل می‌شود: 1-از بین تمامی متغیرهای زمینه‌ای، ارتباط شغل و رشته تحصیلی ضریب تأثیر زیادی را در عوامل محیط دانشگاهی و اثربخشی دانشگاهی نشان می‌دهد، به گونه‌ای که تأثیرات استاندارد شده این متغیر بر نظارت حرفه‌ای استادان بر فعالیتهای دانشجویان 10 درصد، بر روحیه همکاری جمعی بین دانشجویان 14 درصد، و بر اثربخشی دانشگاهی 15 درصد برآورده شده است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.