Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی شیوه های اسناد علی و راهبردهای یادگیری در دانشجویان و رابطه آنها با هوش، خلاقیت، جنسیت و رشته تحصیلی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (30 صفحه - از 43 تا 72)

کلیدواژه ها :

خلاقیت ،جنسیت ،شیوه‌های اسناد علی ،راهبردهای یادگیری ،هوش ،رشته تحصیلی

کلید واژه های ماشینی : اسناد علی و راهبردهای یادگیری ، دانشجویان ، راهبردهای یادگیری ، هوش ، خلاقیت ، شیوه‌های اسناد علی ، راهبردهای یادگیری سطح بالا ، بررسی شیوه‌های اسناد علی ، راهبردهای یادگیری در دانشجویان ، جنسیت

هدف پژوهش حاضر تعیین وضعیت اسناد علی و راهبردهای یادگیری در دانشجویان تبریز و نیز رابطه آنها با متغیرهای هوش، خلاقیت، جنسیت و رشته تحصیلی بوده است.برای این منظور، 500 دانشجوی دختر و پسر به صورت منظم از بین کلیه دانشجویان انتخاب و با استفاده از پرسشنامه خلاقیت، CDS، پرسشنامه MSLQ و آزمون هوش ریون اطلاعات مورد نیاز جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل گردیدند.شیوه‌های اسناد علی دارای سه بعد مرکز کنترل، کنترل‌پذیری و ثبات‌پذیری، و راهبردهای یادگیری نیز شامل راهبردهای یادگیری سطح بالا، سطح پایین و راهبرد خود نظم‌دهی بوده‌اند.مطابق نتایج به دست آمده، هر چه افراد از لحاظ بهره هوشی و میزان خلاقیت در سطح بالاتری قرار داشتند، دارای مرکز کنترل درونی و کنترل‌پذیری بیشتری نیز بوده‌اند.همچنین این افراد(افرادی با میزان خلاقیت زیاد)، در مقایسه با افرادی با سطح خلاقیت پایین، از راهبردهای یادگیری سطح بالا بیشتر استفاده می‌کردند.نتیجه دیگر آن است که دانشجویان گروه‌های مختلف تحصیلی در استفاده از اسنادهای علی به گونه متفاوتی عمل می‌نمودند، به طوری که دانشجویان گروه فنی و مهندسی دارای اسناد علی درونی‌تر، ناپایدارتر و کنترل‌پذیرتری نسبت به سایر رشته‌های تحصیلی بوده‌اند؛در صورتی که در استفاده از انواع مختلف راهبردهای یادگیری تفاوت معنی‌داری نشان ندادند.مطابق نتایج به دست آمده، بین دانشجویان دختر و پسر در استفاده از شیوه‌های اسناد علی تفاوت معنی‌داری وجود نداشته است؛اما این دو جنس در راهبردهای خود نظم‌دهی به طور متفاوتی عمل کردند و این تفاوت به نفع گروه مردان گزارش شد.

خلاصه ماشینی:

"نتیجه دیگر آن است که دانشجویان گروه‌های مختلف تحصیلی در استفاده از اسنادهای علی به گونه متفاوتی عمل می‌نمودند، به طوری که دانشجویان گروه فنی و مهندسی دارای اسناد علی درونی‌تر، ناپایدارتر و کنترل‌پذیرتری نسبت به سایر رشته‌های تحصیلی بوده‌اند؛در صورتی که در استفاده از انواع مختلف راهبردهای یادگیری تفاوت معنی‌داری نشان ندادند. مطابق نتایج به دست آمده، بین دانشجویان دختر و پسر در استفاده از شیوه‌های اسناد علی تفاوت معنی‌داری وجود نداشته است؛اما این دو جنس در راهبردهای خود نظم‌دهی به طور متفاوتی عمل کردند و این تفاوت به نفع گروه مردان گزارش شد. جدول 2-تعداد دانشجویان در سه گروه آموزشی به تفکیک جنسیت {T جنسیت کل پسر دختر گروه‌آموزشی علوم پزشکی 635 908 1543 علوم انسانی 3947 3639 7586 علوم پایه و فنی و مهندسی 1855 4958 6813 تعداد کل 6437 9505 15942 T برای تعیین حجم نمونه از فرمول زیر استفاده شده است: با توجه به فرمول، تعداد نمونه به دست آمده برابر با 26/478 n نفر بوده است که با نظر داشتن افت احتمالی نمونه، تعداد کل 500 نفر دانشجوی دختر و پسر از گروه‌های مختلف آموزشی نسبت به سهمی که در جامعه آماری دارند به شیوه تصادفی منظم انتخاب شده‌اند. در بررسی رابطه متغیر هوش و خلاقیت با راهبردهای یادگیری، نتایج به دست آمده نشان دادند که دانشجویان با بهره هوشی از راهبردهای یادگیری اعم از راهبردهای یادگیری سطح پایین و نظیر مرور ذهنی و یادداشت‌برداری و راهبردهای یادگیری سطح بالا نظیر بسطدهی و سازمان‌دهی و راهبردهای یادگیری خودنظم‌دهی به طور یکسان استفاده می‌کنند و تفاوت معناداری از این نظر بین آنها وجود ندارد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.