Skip to main content
فهرست مقالات

همبستگی مقیاس هوش و کسلر برای کودکان پیش دبستانی و مقیاسهای بینه - سیمون و گودیناف - هریس در گروهی از کودکان دو زبانه آذری

نویسنده:

ISC (12 صفحه - از 159 تا 170)

کلید واژه های ماشینی : مقیاس ، هوش ، کودکان ، همبستگی ، هریس ، آذری ، فارسی ، مقیاس ویپسی ، ضرایب همبستگی هوشبهر مقیاسهای گودیناف ، مقیاسهای ویپسی و بینه

خلاصه ماشینی:

"خلاصه هدف از مطالعه حاضر بررسی همبستگی بین هوشبرهای نمونه کوتاه مقیاس هوش و کسلر کودکان برای دوره پیش‌دبستانی (ویپسی)و مقیاسهای بینه-سیمون و گودیناف-هریس برای کودکان دو زبانه آذری-فارسی در کلاسهای اول ابتدائی در شهرستان ارومیه بود. 4 با توجه به نکات فوق پژوهش حاضر تلاشی است در جهت بررسی کاربرد مقیاسهای کلامی و غیرکلامی نظیر مقیاس هوشی و کسلر برای دوره پیش دبستانی(ویپسی)، مقیاس گودیناف- هریس و مقیاس بینه-سیمون برای سنجش هوش کودکان دو زبانه آذری در کلاس اول ابتدائی در شهرستان ارومیه. اجرای آزمون هر یک از دانش‌آموزان یک بار به وسیله مقیاس گودیناف-هریس و در مرحله بعد با مقیاسهای ویپسی و بینه-سیمون و به دو زبان فارسی و آذری مورد ارزیابی قرار گرفتند. در آزمایش مقدماتی از گونه کامل مقیاس ویپسی مشتمل بر 11 زیر آزمون به استثناء آزمون ذخیره(جملات)استفاده شد هدف از اجرای این مرحله تعیین مناسب بودن پرسشها برای کودکان دو زبانه(آذری-فارس)بود. (جداول 2 و 3 و 4) در گروه‌های سنی اول و دوم ضریب همبستگی بین مقیاس گودیناف-هریس و مقیاسهای ویپسی و بینه-سیمون مثبت و معنی‌دار است(جداول 2 و 3)اما در گروه سنی سوم این ضرایب بسیار پائین می‌باشد. نتیجه‌گیری 1-از مقایسه فوق می‌توان نتیجه گرفت که گونه کوتاه مقیاس ویپسی می‌تواند به عنوان یک وسیله سرند کردن جایگزین مقیاس بینه-سیمون گردد و جایگزین بهتری برای مقیاس گودیناف-هریس در ارزیابی هوش کودکان دو زبانه آذری و پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی آنان می‌باشد. 2-ضرایب همبستگی مطلوب اجرای گونه‌های آذری و فارسی مقیاسهای ویپسی و بینه- سیمون با پیشرفت تحصیلی مبین این واقعیت است که این مقیاسها به هر دو زبان حداقل در کلاس اول ابتدائی قابل اجرا است."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت)