Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه خودپنداری در میان دختران و پسران دانش آموز مقطع راهنمایی مراکز تیزهوشان شهر شیراز

نویسنده:

ISC (20 صفحه - از 1 تا 20)

کلیدواژه ها :

تیزهوشان ،خودپنداری ،تفاوتهای جنسی ،دانش‌آموزان سرآمد ،خود ادراکی

کلید واژه های ماشینی : خودپنداری ، دختران و پسران مراکز تیزهوشان ، دختران و پسران ، تفاوت معنی‌داری میان خودپنداری دختران ، مقایسه خودپنداری در میان دختران ، دانش‌آموزان ، میان دختران و پسران دانش‌آموز ، نمرات دختران در خودپنداری تحصیلی ، اجتماعی ، مراکز تیزهوشان

هدف از پژوهش حاضر بررسی خودپنداری در میان دانش‌آموزان دختر و پسر مراکز تیزهوشان به طور کلی و به تفکیک در زمینه‌های تحصیلی، اجتماعی، ورزشی و ارزشی می‌باشد.همچنین در این مقاله سطوح مختلف خودپنداری درگروه دختران و پسران به تفکیک مورد پژوهش قرار گرفته است.جامعه آماری پژوهش مشتمل بر 192 دختر و پسر کلاس‌های دوم و سوم راهنمایی مراکز تیزهوشان شهرستان شیراز می‌باشد.جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه پی-ام-اس-پی-اس استفاده شد.این پرسشنامه چند بعدی و براساس چند نظریه ساخته شده است.ثبات پرسشنامه به روش دوباره سنجی 78/0 و در سطح 001/0 معنی‌دار بود.نتایج نشان داد که تفاوت معنی‌داری میان خودپنداری دختران و پسران به طور کلی موجود نیست.همچنین در بررسی مقوله‌های مختلف خودپنداری نتایج نشان داد که گرچه میانگین نمرات دختران در خودپنداری تحصیلی، اجتماعی و ارزشی بالاتر از پسران بود، لیکن این تفاوت‌ها معنی‌دار نبود.اما پسران دارای خودپنداری ورزشی بالاتری بودند که در سطح 005/0 معنی‌دار بود.نتایج آزمون مکرر نشان داد که تفاوت معنی‌داری میان خودپنداری تحصیلی در مقایسه با خودپنداری ورزشی و اجتماعی موجود است.این تفاوت در سطح 001/0 معنی‌دار بود.بررسی‌های بیشتر پژوهش نشان داد که دانش‌آموزان دختر و پسر این مراکز برای نظر مادرشان نسبت به پدر، معلم و دوستشان اهمیت بیشتری قائلند و همچنین در چهار زمینه مورد بررسی، مادران بیشتر نقش تشویق کننده را دارند.این موضوع برای پسران به جز درزمینه ورزشی در تمام زمینه‌ها صدق می‌کند.به عبارت دیگر پدران در زمینه ورزشی برای پسران مشوق بهتری هستند.در راستای این پژوهش پیشنهادهایی ارائه شده است.

خلاصه ماشینی:

"در ارتباط با میزان اهمیت زمینه‌های تحصیلی، اجتماعی، ورزشی و ارزشی نتایج حاکی از آن بود که دانش‌آموزان مراکز سرآمدها به طور کلی برای زمینه تحصیلی اهمیت بیشتری نسبت به بقیه موارد قائلند(جدول شماره 1). جدول شماره 1 میزان اهمیت زمینه‌های تحصیلی، اجتماعی، ورزشی و ارزشی در دانش‌آموزان مراکز تیزهوشان (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول شماره 2 مجموع مجذورات، درجات آزادی، میانگین مجذورات، تحلیل واریانس برای مقایسه زمینه اجتماعی در دختران و پسران (به تصویر صفحه مراجعه شود) میزان اهمیت ورزشی برای پسران نسبت به دختران بالاتر می‌باشد(22/2 میانگین نمرات پسران، 89/1 میانگین نمرات دختران)که این تفاوت در سطح 001/0 معنی‌دار است (جدول شماره 3). جدول شماره 5 میانگین و انحراف معیار نمرات سطوح خودپنداری(تحصیلی، اجتماعی، ورزشی و ارزشی)در دختران و پسران مراکز تیزهوشان (به تصویر صفحه مراجعه شود) جهت بررسی فرضیه مربوط به اینکه خودپنداری تحصیلی نسبت به دیگر سطوح خودپنداری از نمره بالاتری برخوردار است از آزمون مکرر استفاده شده و نتایج نشان داد که تفاوت معنی‌داری میان خودپنداری تحصیلی در مقایسه با خودپنداری ورزشی و خودپنداری تحصیلی در مقایسه با خودپنداری اجتماعی وجود دارد که در جدول شماره 6 نشان داده شده است. همچنین نتایج بیانگر این مطلب بود که در دختران تنها خودپنداری تحصیلی از خودپنداری ورزشی بالاتر است، به عبارت دیگر همچنان که قبلا مشاهده شده دختران از پسران در زمینه خودپنداری ورزشی پایین‌تر می‌باشند و برای زمینه ورزشی نیز اهمیت کمتری قائلند و کمتر در این زمینه نسبت به زمینه‌های دیگر مورد تشویق قرار گرفته‌اند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.