Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی و مقایسه باورهای انگیزشی و راهبردهای خود تنظیمی برای یادگیری در میان دانش آموزان دختر و پسر مقاطع مختلف

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 1 تا 18)

کلید واژه های ماشینی : راهبردهای ، دانش‌آموزان ، میان دانش‌آموزان دختر و پسر ، دختران و پسران ، اضطراب امتحان ، باورهای انگیزشی ، تنظیمی ، مقایسه باورهای انگیزشی ، عملکرد تحصیلی ، یادگیری در میان دانش‌آموزان

بررسی تفاوتهای جنسیتی در حوزه‌های متفاوت شناختی و رفتاری در گروه‌های مختلف دانش‌آموزان، از جمله مباحث مورد نظر روانشناسان، روانپزشکان و متخصصان تعلیم و تربیت است.

خلاصه ماشینی:

"هدف از این پژوهش در درجه اول بررسی و مقایسه باورهای انگیزشی و خود تنظیمی برای یادگیری در بین دختران و پسران مراکز تیز هوشان شهر شیراز، و در درجه بعد، بررسی همین عوامل در میان دانش‌آموزان، با سطوح متفاوت عملکرد تحصیلی بوده است. 3. یافته‌ها نتایج به دست آمده به قرار ذیل است: 1-نتایج پژوهش در رابطه با سؤال اول، در مورد تفاوت میان دختران و پسران مراکز تیز هوشان در زمینه راهبردهای خود تنظیمی برای یادگیری، نشان داد که: بین میانگین نمره پسران‌ به تصویر صفحه مراجعه شود و دختران‌ به تصویر صفحه مراجعه شود ، تفاوت معنا داری وجود ندارد. تحلیل اطلاعات در مورد سه جزء باورهای انگیزشی(خود کفایتی، ارزش درونی و اضطراب امتحان نشان داد که: الف)در زمینه خود کفایتی بین میانگین نمره دختران‌ به تصویر صفحه مراجعه شود و پسران‌ به تصویر صفحه مراجعه شود تفاوت معنا داری وجود نداشت. تحلیل اطلاعات در مؤلفه‌های خود تنظیمی برای یادگیری(راهبردهای شناختی و خود تنظیمی)نشان داد که: الف)در زمینه استفاده از راهبردهای شناختی میان میانگین نمره گروههای مختلف با عملکرد تحصیلی(بالا، متوسط و پایین)تفاوت معنا داری وجود دارد(جدول شماره 2). سؤال دوم:آیا بین دانش‌آموزان دختر و پسر مراکز تیز هوشان در زمینه باورهای انگیزشی تفاوت معنی داری وجود دارد؟نتایج پژوهش نشان داد که میان دختران و پسران، در زمینه باورهای انگیزشی تفاوت معنا داری وجود دارد)p>003/0(؛این تفاوت در زمینه سه جزء مختلف باورهای انگیزشی(خود کفایتی، ارزش و اضطراب امتحان)نیز مورد بررسی قرار گرفت که تنها در بعد اضطراب امتحان، میان دختران و پسران تفاوت معنادار وجود داشت."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.