Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه انگیزش تحصیلی و عادات مطالعه بر روی نمونه ای از دانش آموزان متوسطه شیراز

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (14 صفحه - از 113 تا 126)

کلیدواژه ها :

پیشرفت تحصیلی ،انگیرش‌تحصیلی‌ ،عادات‌مطالعه‌ ،همبستگی کانونی(متعارف)

کلید واژه های ماشینی : عادات مطالعه، بررسی رابطه انگیزش تحصیلی، نتایج همبستگی کانونی منابع انگیزش، انگیزش تحصیلی، انگیزش تحصیلی و عادات، دانش‌آموزان، انگیزه‌های تحصیل و عادات مطالعه، عادات مطالعه و انگیزه‌های تحصیلی، منابع انگیزش تحصیلی، رابطه مهارت‌های سطح بالای مطالعه

در این مطالعه رابطه بین مجموعه‌ای از انگیزه‌های تحصیل و عادات مطالعه بر روی نمونه‌ای متشکل از 516 دانش‌آموز پایه سوم متوسطه از نقاط مرکزی شهر شیراز مورد بررسی قرار گرفت.نتایج به دست آمده حاکی از وجود رابطه معنی‌دار بین بین عادات مطالعه و انگیزه‌های تحصیلی دانش‌آموز بود و میزان این رابطه‌به تصویر صفحه مراجعه شود به دست آمد.رابطه بین عادات مطالعه و منابع انگیزشی عزت نفس و اتکاء به نفس نسبت به دیگر منابع انگیزش تحصیلی بالاتر بود.نتایج همبستگی کانونی منابع انگیزش تحصیلی و عادات مطالعه دو متغیر کانونی را به دست داد که از این تحلیل‌ها رابطه مهارت‌های سطح بالای مطالعه، مثل نظارت بر روند مطالعه و انسجام دادن مطالب با منابع انگیزشی عزت نفس و اتکای به نفس، استنباط می‌شود.

خلاصه ماشینی:

"در تحقیق حاضر نیز علاوه بر تأیید روایی صوری پرسشنامه مذکور از سوی جمعی از اساتید دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شیراز، نمودار 1 نمودار منابع انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه، براساس میانگین نمرات آنان در ابعاد انگیزشی مختلف‌ به تصویر صفحه مراجعه شود ضرایب آلفای محاسبه شده برای کل پرسشنامه 77/0 و میانه آن در مقیاس‌های مختلف 50/0 به دست آمد و همچنین ضریب پایایی کل پرسشنامه به شیوه باز آزمایی و به فاصله دو هفته 95/0 بوده است. 3. یافته‌ها قبل از ورود به بحث رابطه متغیرهای مورد مطالعه، نظری گذرا بر چگونگی انگیزه‌های تحصیلی و عادات مطالعه دانش‌آموزان متوسطه در نمونه مورد بررسی می‌افکنیم: بررسی وضعیت انگیزش تحصیلی آزمودنی‌ها که با مقایسه میانگین نمره آنان در هر یک از منابع انگیزش تحصیلی به دست آمده است، اهمیت نسبی منابع مختلف انگیزش تحصیلی را در نظر دانش‌آموزان نمودار می‌سازد(نمودار شماره 1)بر این اساس"قدرت طلبی"به معنای تمایل به سرپرستی و جلب توجه گروه‌های دانش‌آموزی و همچنین"پاداش‌های مادی"و"شهرت طلبی"از انگیزه‌های نسبتا ضعیف به حساب می‌آیند در حالی که"گرایش پیشرفت"، "هدف مداری"و"همیاری اجتماعی"و"گرایش به کار و تکلیف"منابع اصلی انگیزش تحصیلی گروه نمونه تحقیق را تشکیل می‌دهند. از این تحلیل‌ها دو متغیر کانونی معنی‌دار به دست آمد(جدول شماره 2)به این صورت که منابع انگیزشی چون رقابت جویی، عزت نفس و اتکاء به نفس همراه با عادات مطالعه، نظارت و انسجام مطالب بر روی متغیر کانونی یک، دارای بار زیاد و بر روی‌ جدول 1 ضرایب همبستگی ساده بین عادات مطالعه و منابع انگیزشی‌ به تصویر صفحه مراجعه شود 1-انگیزش خارجی-پاداش‌های مادی+شهرت طلبی 2-انگیزش درونی-علاقه به درس+پیشرفت گرایی متغیرکانونی دو، بار ناچیز یا منفی داشتند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.