Skip to main content
فهرست مقالات

مقالات کوتاه فارسی: ارزیابی مجموعه کتابخانه های دانشگاه شیراز

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 203 تا 220)

کلیدواژه ها :

استاندارد ACRL ،مجموعه کتابخانه‌های دانشگاه شیراز ،استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران ،سطح کمی و کیفی خدمات کتابخانه‌ای ،رشد مجموعه کتابخانه ،ارزیابی کمی مجموعه کتابخانه‌های دانشگاهی ،مواد چاپی کتابخانه‌های دانشگاه شیراز ،مواد غیر چاپی کتابخانه‌های دانشگاه شیراز

کلید واژه های ماشینی : ارزیابی مجموعه کتابخانه‌های دانشگاه شیراز ، کتابخانه ، رشد مجموعه مواد غیر چاپی ، استاندارد ، وضعیت موجود مجموعه کتابخانه‌های دانشگاه ، استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران ، کتاب ، مجموعه ، مواد غیر چاپی به‌اندازه مواد ، مجموعه مواد غیر چاپی به‌اندازه

هدف از تحقیق حاضر ارزیابی مجموعه کتابخانه‌های دانشگاه شیراز براساس"استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران"است که کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تهیه کرده است.در این بررسی که از روش پیمایشی کتابخانه‌ای استفاده شده است، وضعیت موجود مجموعه کتابخانه‌های دانشگاه شیراز(مشتمل بر 8 کتابخانه)در پائیز 1377 با توجه به عوامل تعیین‌کننده مجموعه استاندارد مانند:برنامه‌های آموزشی و پژوهشی، تعداد جامعه استفاده کننده اعم از اعضای هیأت علمی و دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی، تعداد رشته‌های تحصیلی و... مورد ارزیابی قرار گرفته است و نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بجز نشریات ادواری، مجموعه تمامی کتابخانه‌های این دانشگاه زیر سطح استاندارد است.ارقام نشان می‌دهد که در اکثر کتابخانه‌های این دانشگاه به رشد مجموعه مواد غیر چاپی به اندازه مواد چاپی توجه نشده است.در مورد نشریات ادواری نتایج حاصل نشان می‌دهد که نشریات موجود آنها زیر استاندارد است، تعداد نشریات ادواری سایر کتابخانه‌ها بالای استاندارد است و وضعیت نسبتا مطلوبی دارند.در پایاناین مقاله پیشنهاداتی جهت بهبود مجموعه سازی در کتابخانه‌ها ارائه گردیده است.

خلاصه ماشینی:

"در این بررسی که از روش پیمایشی کتابخانه‌ای استفاده شده است، وضعیت موجود مجموعه کتابخانه‌های دانشگاه شیراز(مشتمل بر 8 کتابخانه)در پائیز 1377 با توجه به عوامل تعیین‌کننده مجموعه استاندارد مانند:برنامه‌های آموزشی و پژوهشی، تعداد جامعه استفاده کننده اعم از اعضای هیأت علمی و دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی، تعداد رشته‌های تحصیلی و... برای این منظور رهنمودهای کمی استاندارد چهار که مربوط به مجموعه است، ملاک سنجش قرار گرفته است و میزان کفایت و کارایی مجموعه کتابخانه‌های دانشگاه شیراز با در نظر گرفتن عوامل تعیین‌کننده مجموعه‌سازی نظیر(تعداد اعضاء هیأت علمی، تمام وقت، تعداد دانشجویان تمام وقت و تعداد مقاطع تحصیلی)با استاندارد فوق مقایسه شده است و ضمن نشان دادن وضعیت موجود کتابخانه‌ها و نارسائیهای آنها براساس عوامل کمی مشخص شده است. 4. رهنمودهای کمی‌ لازم است در سیاستگذاری برای مجموعه‌سازی به عوامل زیر که بر کمیت و میزان رشد مجموعه کتابخانه دانشگاهی اثر می‌گذارد، توجه شود: -تعداد، دامنه و عمق برنامه‌های آموزشی و پژوهشی رشته‌های کارشناسی -تعداد دامنه و عمق برنامه‌های آموزشی و پژوهشی رشته‌های کارشناسی ارشد و بالاتر -میزان پژوهشهایی که به منابع کتابخانه‌ای نیاز دارد -کمیت و کیفیت منابع موجود در رشته مورد نظر -بهای نسبی مواد و منابع کتابخانه‌ای در رشته مورد نظر -تعداد و نوع استفاده‌کنندگان کتابخانه(دانشجو، استاد، پژوهشگر و جز آن) -روشهای آموزشی -میزان دسترسی به منابع سایر کتابخانه‌ها -سیستمهای کامپیوتری و استفاده از شبکه‌ها طبق این استاندارد محاسبه مجموعه هر کتابخانه مستقل دانشگاهی بر مبنای فرمول زیر انجام می‌گیرد: {L D L}20000+{L M L}3000+{L U L}335+{L E L}12+{L F L}100+مجموعه پایه {L V L} در این فرمول تعداد اعضاء هیأت علمی تمام وقت {L F L} تعداد کل دانشجویان تمام وقت {L E L} تعداد رشته‌های کارشناسی {L U L} تعداد رشته‌های کارشناسی ارشد {L M L} تعداد رشته‌ها در سطح دکتری {L D L} تعداد کل مجموعه کتابخانه {L V L} "مجموعه پایه"رقمی ثابت و نمایشگر حداقل مجموعه‌ای است که باید همزمان با گشایش هر واحد دانشگاهی در کتابخانه آن موجود باشد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.