Skip to main content
فهرست مقالات

عوامل مؤثر بر نگرش مردان نسبت به نقش زنان در جامعه مطالعه موردی شهر شیراز

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (32 صفحه - از 99 تا 130)

کلیدواژه ها :

تحصیلات ،طبقه اجتماعی ،درآمد ،سن ،منزلت شغلی ،نگرش مردان ،نقش زنان ،ارزیابی فایده ،انتظار فایده ،بعد خانوار ،وضعیت تأهل

کلید واژه های ماشینی : نگرش، زنان، نگرش مردان نسبت به نقش، مردان، مردان نسبت به نقش زنان، اجتماعی، سن، نقش زنان در جامعه، خانوار، اقتصادی

هدف مقاله حاضر، بررسی تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی، جمعیتی و ذهنی بر نگرش مردان نسبت به نقش زنان در جامعه شهر شیراز می‌باشد. پس از بررسی تحقیقات داخلی و خارجی و مروری بر نظریه‌های فمینیستی، کارکردگرایی و کنش متقابل نمادی، یک چارچوب نظری تلفیقی با استفاه از نظریه کالینز برپا گردیه که بر پایه آن یک مدل تجربی، شامل تأثیر 12 متغیر مستقل بر نگرش مردان نسبت به نقش زنان جامعه، به دست آمد/ روش تحقیق در این مقاله، پیمایشی است.جامعه مورد مطالعه، مردان 18 سال به بالای ساکن در خانوارهای شیراز اعم از متأهلین و مجردین است که یک نمونه 700 مردی، از 700 خانوار براساس نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده‌اند.در این تحقیق 12 فرضیه از الگوی پژوهش در نظر گرفته شده که با استفاده از آمار استنباطی رابطه بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته عبارتند از:بین منزلت شغلی و نگرش مردان رابطه معنی‌دار است، بین طبقه اجتماعی و نگرش نیز رابطه معنی‌دار می‌باشد؛مردان با تحصیلات بالا نسبت به نقش زنان در جامعه نگرش مثبت‌تری دارند، تفاوت تحصیل مردان با زنان، دو عامل ذهنی انتظار فایده و ارزیابی فایده، دارای رابطه معنی‌داری با نگرش مردان می‌باشد؛همچنین کسانی که دارای مشاغل بالاتری می‌باشند، دارای نگرش مثبت‌تری نیز هستند؛بالاخره اینکه بین سن، تفاوت سنی، درآمد، تفاوت منزلت شغلی، وضعیت تأهل و بعد خانوار پاسخگو با نگرش وی نسبت به نقش زنان در جامعه، رابطه معنی‌داری وجود ندارد.

خلاصه ماشینی:

"پس از بررسی تحقیقات داخلی و خارجی و مروری بر نظریه‌های فمینیستی، کارکردگرایی و کنش متقابل نمادی، یک چارچوب نظری تلفیقی با استفاه از نظریه کالینز برپا گردیه که بر پایه آن یک مدل تجربی، شامل تأثیر 12 متغیر مستقل بر نگرش مردان نسبت به نقش زنان جامعه، به دست آمد/ روش تحقیق در این مقاله، پیمایشی است. در این تحقیق 12 فرضیه از الگوی پژوهش در نظر گرفته شده که با استفاده از آمار استنباطی رابطه بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته عبارتند از:بین منزلت شغلی و نگرش مردان رابطه معنی‌دار است، بین طبقه اجتماعی و نگرش نیز رابطه معنی‌دار می‌باشد؛مردان با تحصیلات بالا نسبت به نقش زنان در جامعه نگرش مثبت‌تری دارند، تفاوت تحصیل مردان با زنان، دو عامل ذهنی انتظار فایده و ارزیابی فایده، دارای رابطه معنی‌داری با نگرش مردان می‌باشد؛همچنین کسانی که دارای مشاغل بالاتری می‌باشند، دارای نگرش مثبت‌تری نیز هستند؛بالاخره اینکه بین سن، (*)استاد بخش جامعه‌شناسی‌p} تفاوت سنی، درآمد، تفاوت منزلت شغلی، وضعیت تأهل و بعد خانوار پاسخگو با نگرش وی نسبت به نقش زنان در جامعه، رابطه معنی‌داری وجود ندارد. یکی دیگر از فرضیه‌های تحقیق چنین پیش‌بینی می‌کرد که بین طبقه اجتماعی افراد نمونه و نگرش آنها نسبت به نقش زنان رابطه معنی‌داری به لحاظ آماری وجود دارد. این پژوهش به روش پیمایشی انجام گرفته و تأثیر عوامل ذهنی (ارزیابی فایده و انتظار فایده)، عوامل جمعیتی(سن، تفاوت سنی، بعد خانوار و وضعیت تأهل)، عوامل اجتماعی(منزلت شغلی، تفاوت منزلت شغلی، تحصیلات، تفاوت تحصیلات، طبقه اجتماعی)و عوامل اقتصادی(درآمد)بر روی نگرش مردان نسبت به نقش زنان مورد ارز یابی قرار گرفته است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.