Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تطبیقی رفتار بزهکارانه دانش آموزان دبیرستانهای نظام قدیم و جدید شهر شیراز

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (14 صفحه - از 193 تا 206)

کلیدواژه ها :

خانواده ،رفتار بزهکارانه ،مدارس نظام‌های جدید و قدیم ،گروه همسالان ،کنترل اجتماعی

کلید واژه های ماشینی : رفتار بزه‌کارانه دانش‌آموزان دبیرستان‌های نظام ، بزه‌کارانه دانش‌آموزان دبیرستانهای نظام قدیم ، بزه‌کارانه دانش‌آموزان دبیرستانهای نظام جدید ، بزه‌کاری ، رفتار بزه‌کارانه دانش‌آموزان رابطه معنی‌داری ، دانش‌آموزان ، رفتار بزه‌کارانه دانش‌آموزان ، دبیرستانهای نظام قدیم و جدید ، رفتار ، مقاله بزه‌کارانه دانش‌آموزان دبیرستانهای نظام

در این مقاله بزهکارانه دانش‌آموزان دبیرستانهای نظام جدید و قدیم شهر شیراز بررسی شده و مورد تطبیق گرفته است.عوامل جامعه پذیری نظیر خانواده، مدرسه و گروه همسالان مورد توجه قرار گرفته و تأثیر آنها بر رفتار بزهکارانه دانش‌آموان سنجیده شده است.همچنین، برنامه‌های مدارس نظام قدیم و جدید با یکدیگر بلحاظ نقش این برنامه‌ها در کنترل دانش‌آموزان و نظم اجتماعی و گرایش آنها به رفتار بزهکارانه مقایسه شده است.نظریه کنترل اجتماعی چارچوب نظری این تحقیق را تشکیل می‌دهد. این نظریه رفتار بزهکارانه را به جوانان همه طبقات اجتماعی نسبت داده و آن را نتیجه کارکرد ضعیف نهادهای بنیادین اجتماعی مانند خانواده و مدرسه می‌داند.روش تحقیق کمی به شیوه پیمایشی در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته و نمونه مورد مطالعه، حدود 650 نفر از دانش‌آموزان دبیرستانهای نظام قدیم و جدید نواحی چهارگانه شهر شیراز می‌باشند که با روش نمونه‌گیری با طبقه‌بندی از هر ناحیه متناسب با تعداد دانش‌آموزان آن ناحیه انتخاب شده‌اند.یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که درصد بزهکاری در دانش‌آموزان نظام جدید، نسبت به دانش‌آموزان نظام قدیم بیشتر است.همچنین براساس یافته‌های تحقیق بین محل تولد، جنسیت، وضعیت تحصیلی، استفاده از تولیدات فرهنگی غرب، و نحوه گذراندن اوقات فراغت و رفتار بزهکارانه دانش‌آموزان رابطه معنی‌داری وجود دارد.

خلاصه ماشینی:

"عوامل جامعه پذیری نظیر خانواده، مدرسه و گروه همسالان مورد توجه قرار گرفته و تأثیر آنها بر رفتار بزهکارانه دانش‌آموان سنجیده شده است. همچنین، برنامه‌های مدارس نظام قدیم و جدید با یکدیگر بلحاظ نقش این برنامه‌ها در کنترل دانش‌آموزان و نظم اجتماعی و گرایش آنها به رفتار بزهکارانه مقایسه شده است. در این تحقیق، مقایسه برنامه‌های مدارس نظام قدیم و جدید با یکدیگر بلحاظ نقش این برنامه‌ها در کنترل دانش‌آموزان و نظم اجتماعی و گرایش آنها به رفتار بزهکارانه، تأثیر خانواده‌ها و مدرسه و گروه همسالان بر رفتار بزهکارانه دانش‌آموزان، مورد توجه قرار گرفته سات. فرضیه‌های اساسی نظریه کنترل اجتماعی که در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته‌اند، به شرح زیر می‌باشد: نظریه‌پردازان کنترل اجتماعی در پاسخ به این پرسش که چه عواملی موجب می‌شود که جوانان مرتکب رفتار بزهکارانه شوند، اعتقاد دارند این نوع رفتارها بستگی به میزان تعلقات 5p} و تقیدات 6p}جوانان نسبت به نهادها و سازمانهای اجتماعی مانند خانواده، مدرسه، و بعضا گروههای اجتماعی نظیر گروههای همسالان 7p}دارد، 1988,ttoillE;1969;1958,eyN) 1990,ihcsriH dna nosderfttoG) . جامعه آماری این تحقیق، دانش‌آموزان دبیرستانهای نظام قدیم و جدید نواحی چهار گانه آموزش و پرورش شهر شیراز می‌باشد که به علت ناهمگن بودن دانش‌آموزان بلحاظ موقعیت اقتصادی-اجتماعی، نمونه مورد نظر(حدود 650 نفر)با روش نمونه‌گیری طبقه‌بندی از هر ناحیه متناسب با تعداد دانش‌آموزان آن ناحیه انتخاب شدند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.