Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی روایی و پایایی مقیاس نومیدی بک در گروهی از دانشجویان دانشگاه شیراز

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (14 صفحه - از 26 تا 39)

کلیدواژه ها :

افسردگی ،مقیاس نومیدی بک ،تحلیل عاملی

کلید واژه های ماشینی : مقیاس نومیدی بک ، پایایی مقیاس نومیدی بک ، بررسی روایی مقیاس نومیدی بک ، افسردگی ، پرسشنامه افسردگی بک ، مقیاس نومیدی بک در گروهی ، پایایی ، نمرات ، نومیدی و آزمون افسردگی بک ، مقیاس نومیدی و آزمون افسردگی

به منظور بررسی روایی مقیاس نومیدی بک، نسخه انگلیسی آن، با رعایت اصول مربوط به ترجمه آزمون‌های روانی، از انگلیسی به فارسی برگردانده شد.سپس، آزمون به دست آمده، همراه با آزمون افسردگی بک، روی گروهی از دانشجویان رشته‌های مختلف که به صورت تصادفی خوشه‌ای انتخاب شده بودند، اجرا گردید.نتایج حاکی از آن بود که بین مقیاس نومیدی و آزمون افسردگی بک، همبستگی معنی‌داری در جهت مثبت وجود داشت.علاوه بر این، افراد دارای افسردگی بالا و شدید نسبت به افراد دارای افسردگی پایین و خفیف، در مقیاس نومیدی بک، نمرات بالاتری کسب نمودند و تفاوت آنها از لحاظ آماری معنی‌دار بود.این یافته‌ها حاکی از روایی همزمان مقیاس نومیدی بک در بین دانشجویان می‌باشد.همچنین، با استفاده از روش بازآزمایی، پایایی بالایی برای مقیاس فوق پیدا شد. ضریب همسانی درونی(آلفای کرونباخ)مقیاس نیز نسبتا بالا بود و پرسشهای مقیاس با نمره کل آزمون همبستگی مثبت و معنی‌دار داشتند.با انجام تحلیل عاملی روی داده‌های به دست آمده بر اساس مقیاس نومیدی بک، پنج عامل زیر استخراج گردید:1-یأس در دستیابی به خواسته‌ها؛2- عدم اطمینان به آینده؛3-بدبینی؛4-نومیدی در مورد آینده؛5-انتظار منفی نسبت به آینده.

خلاصه ماشینی:

"با انجام تحلیل عاملی روی داده‌های به دست آمده بر اساس مقیاس نومیدی بک، پنج عامل زیر استخراج گردید:1-یأس در دستیابی به خواسته‌ها؛2- عدم اطمینان به آینده؛3-بدبینی؛4-نومیدی در مورد آینده؛5-انتظار منفی نسبت به آینده. چون هیچ کدام از محققانی که پرسشنامه افسردگی بک(21 پرسشی)را مورد استفاده قرار داده بودند(مثلا، احمدی، 1373، پرتو، 1354)، گزارشی از روایی و پایایی پرسشنامه به دست نداده بودند و صرفا به غیر وابسته بودن آن به فرهنگ استناد کرده بودند، محقق ناچار شد به ترتیب زیر، با استفاده از داده‌های موجود خود، گزارشی از پایایی و روایی پرسشنامه‌ای که در این تحقیق استفاده شده است، ارایه نماید. این همبستگی برابر 74/0(تعداد(به تصویر صفحه مراجعه شود)آزمودنی-260 نفر)بود و در سطح آلفای 01/0 معنی‌دار می‌باشد و حاکی از روایی 8 پرسش دیگر آزمون است که در تحقیق حجت، شاپوریان و مهریار(1986)مورد بررسی قرار نگرفته است. محاسبه ضریب همبستگی بازآزمایی:به منظور بررسی پایایی مقیاس نومیدی بک، با روش بازآزمایی، از بین کل آزمودنی‌هایی که در نوبت اول مورد آزمون قرار گرفته بودند، 85 نفر(که سه کلاس را تشکیل می‌دادند) پس از دو هفته از گذشت اولین آزمایش، مجددا مقیاس نومیدی بک را تکمیل کردند. چون قبلا پایایی و روایی آزمون بک، توسط حجت و همکاران(1988)نشان داده شده است؛بدین ترتیب، به نظر می‌رسد آنچه را که نسخه ایرانی مقیاس نومیدی در دانشجویان ایرانی سنجیده است، مطابق انتظار با افسردگی رابطه مثبت و معنی‌دار داشته باشد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.