Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل استنادی مآخذ پایان نامه های کارشناسی ارشد آبیاری دانشگاه های شهید چمران اهواز، تهران و فردوسی مشهد (1367-1377)

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (14 صفحه - از 1 تا 14)

کلیدواژه ها :

تحلیل استنادی ،دانشگاه شیراز ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،پایان‌نامه کارشناسی ارشد ،آبیاری ،دانشگاه تهران ،دانشگاه فردوسی مشهد

کلید واژه های ماشینی : آبیاری ، استنادی مآخذ پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد آبیاری ، استناد ، پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد آبیاری دانشگاه‌های شهید ، اطلاعات ، تحلیل استنادی مآخذ پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد ، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد رشته آبیاری ، فارسی ، نویسندگان مقالات آبیاری فارسی ، دانشگاه اهواز

در این تحقیق 7827 استناد از 211 پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته آبیاری که در فاصله سال‌های 1367 تا 1377 در چهار دانشگاه اهواز، تهران، شیراز و مشهد ارایه شده است، با هدف تعیین نویسندگان، کتاب‌ها، و نشریات پراستفاده، میزان استناد به انواع منابع اطلاعاتی، تعیین الگوی نویسندگی مقالات و نشریات مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج و یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که در مجموع چهار دانشگاه، نشریات ادواری عمده‌ترین منبع مورد استفاده دانشجویان رشته آبیاری در این دانشگاه بوده است به‌طوری که 7/43%از کل استنادها به نشریات ادواری اختصاص یافته است.در رابطه با الگوی نویسندگی، یافته‌ها نشان‌دهنده این حقیقت است که روحیه همکاری نزد نویسندگان مقالات آبیاری فارسی این مطالعه در مقایسه با نویسندگان مقالات لاتین این رشته، بسیار پایین‌تر است به‌طوری که 3/67%از مقالات فارسی ارایه شده یک نویسنده‌ای می‌باشد.نتایج همچنین نشان می‌دهد که منابع انگلیسی زبان بیش از منابع سایر زبان‌ها مورد استفاده قرار گرفته، به‌طوری که 70% منابع مورد استفاده دانشجویان این رشته را منابع انگلیسی در برمی‌گیرد. 1

خلاصه ماشینی:

"چکیدهدر این تحقیق 7827 استناد از 211 پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته آبیاری که در فاصله سال‌های 1367 تا 1377 در چهار دانشگاه اهواز، تهران، شیراز و مشهد ارایه شده است، با هدف تعیین نویسندگان، کتاب‌ها، و نشریات پراستفاده، میزان استناد به انواع منابع اطلاعاتی، تعیین الگوی نویسندگی مقالات و نشریات مورد بررسی قرار گرفته است. روش‌شناسی پژوهشاین تحقیق از نوع پیمایشی است که با استفاده از روش تحلیل استنادی که از فنون کتاب‌سنجی است، منابع و مأخذ پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد چهار دانشگاه شهید چمران اهواز، تهران، شیراز و فردوسی مشهد را در فاصله سال‌های 1367 تا 1377 مورد بررسی قرار می‌دهد. به تصویر صفحه مراجعه شودجدول 3:توزیع فراوانی انواع منابع مورد استناد پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد آبیاری به تفکیک چهار دانشگاه و در مجموع(67 تا 77)همان‌گونه که در جدول 3 مشاهده می‌شود، عمده‌ترین منبع مورد استفاده دانشجویان کارشناسی ارشد آبیاری دانشگاه اهواز در نوشتن پایان‌نامه‌های کتاب بوده است به‌طوری که 9/35 درصد استنادها را به خود اختصاص داده است و نشریات ادواری با 1/31 درصد در مکان دوم اهمیت قرار دارند. جدول 5:فهرست رتبه‌بندی شده نشریات ادواری فارسی پراستفاده در مجموع چهار دانشگاهبه تصویر صفحه مراجعه شودهمان‌گونه که در جدول 5 ملاحظه می‌شود، دانشجویان کارشناسی ارشد آبیاری چهار دانشگاه مورد بحث و مجموع از 29 عنوان نشریه فارسی استفاده نموده‌اند که 4/85% از این استنادها به عنوان نشریه فهرست حاضر تعلق دارد. پرسش پنجم:گرایش مقالات نشریات ادواری از نظر تعداد نویسنده به چه سمتی است؟(تعیین الگوی نویسندگی)هدف از طرح این پرسش تعیین روحیه همکاری بین نویسندگانی است که مقالات آنها توسط دانشجویان کارشناسی ارشد آبیاری چهار دانشگاه مورد بحث مورد استناد قرار گرفته است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.