Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه باورهای انگیزشی، راهبردهای یادگیری و برخی از عوامل جمعیتی با پیشرفت تحصیلی گروهی از دانشجویان علوم انسانی در درس آمار

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (10 صفحه - از 73 تا 82)

کلیدواژه ها :

خودتنظیمی ،باروهای انگیزشی ،راهبردهای شناختی ،عوامل جمعیت

کلید واژه های ماشینی : اضطراب امتحان ، راهبردهای ، انگیزشی ، دانشجویان ، پیشرفت تحصیلی ، درس آمار ، پیشرفت تحصیلی در درس آمار ، بررسی رابطه باورهای انگیزشی ، نمره ، خودکفایتی

گروه نمونه پژوهش حاضر شامل 140 دانشجو(63 دختر و 77 پسر)بود و از پرسشنامه‌ام. اس.ال.کیو، براساس 5 مؤلفه خود کفایتی، ارزش درونی، اضطراب امتحان، استفاده از راهبردهای شناختی و خود تنظیمی، به عنوان ابزار سنجش استفاده به عمل آمد و روایی و پایایی پرسشنامه احراز گردید.نتایج حاصل بیانگر آن بود که از میان 7 متغیر مستقل پژوهش، 3 متغیر مربوط به رشته تحصیلی، خود کفایتی و اضطراب امتحان به‌طور معنی‌دار نمره آمار را پیش‌بینی می‌نمود. در حالی که رشته تحصیلی، و خود کفایتی به‌طور مثبت نمره آمار را پیش‌بینی می‌کرد؛تاثیر اضطراب امتحان بر نمره این درس منفی بود.به‌طور کلی نتایج پژوهش نشان داد که پیشرفت تحصیلی دانشجویان در درس آمار بیش از آنکه به وسیله جنسیت و متغیرهای شناختی (راهبردهای شناختی و خود تنظیمی)پیش‌بینی شود؛به وسیله عوامل انگیزشی؛به ویژه مورد بررسی قرار گرفت و برخی از کاربردهای آن مورد بحث قرار گرفت.

خلاصه ماشینی:

"در پژوهش حاضر تأثیر عوامل انگیزشی و شناختی به عنوان الگویی واحد برای پیشرفت تحصیلی در درس آمار گروهی از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحلیل، متغیرهای مستقل عبارت از خودکفایی، ارزش درونی، اضطراب امتحان، استفاده از راهبردهای شناختی، خود تنظیمی، جنسیت و رشته تحصیلی بودند و متغیر وابسته تحقیق را نمره امتحان آمار دانشجویان در همان نیم‌سالی که اطلاعات گردآوری شده بود، تشکیل می‌داد. در خصوص خودکفایتی تعبیر یافته‌های پژوهش چنین است که باور دانشجویان براساس آنکه می‌توانند در یادگیری درس آمار به موفقیت نایل آیند، پیشرفت تحصیلی آنان را در درس یاد شده پیش‌بینی می‌نماید این یافته با نظرات باندورا در مورد تأثیر خودکفایتی یا انتظار موفقیت بر پیشرفت تحصیلی(باندورا، 1982؛زیمرمن و باندورا، 1994)، تلویحات الگوی انگیزشی پینتریچ(1989)و یافته‌های تحقیقاتی اخیر(راندهاوا، بیمر و لاندبرگ، 1993؛لطیفیان، 1997؛البرزی و سامانی، 1378)همسویی دارد. به‌طور خلاصه نتایج حاصل از پژوهش حاضر، نشان از آن داشت که موفقیت دانشجویان در درس آمار بیش از آنکه متأثر از راهبردهای عمومی یادگیری و جنسیت بوده باشد، از رشته تحصیلی و باورهای انگیزشی به ویژه‌به تصویر صفحه مراجعه شودخودکفایتی که مبین انتظارات و باورهای فرد از موقعیت در این حوزه است و نیز اضطرابی که در روبرویی با امتحان آمار و یا تصور آن تجربه می‌گردد، تأثیر می‌پذیرد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.