Skip to main content
فهرست مقالات

موفقیت تحصیلی از دید فرهیختگان کشاورزی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (16 صفحه - از 94 تا 109)

کلیدواژه ها :

رضایت شغلی ،تعهد سازمانی ،دانشجویان کشاورزی ،پیشرفت و عملکرد تحصیلی ،موفقیت شغلی

کلید واژه های ماشینی : کشاورزی ، دانش‌آموختگان ، موفقیت تحصیلی ، موفقیت تحصیلی دانش‌آموختگان ، مقایسه موفقیت تحصیلی دانش‌آموختگان ، موفقیت تحصیلی دانش‌آموختگان همبستگی ، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز ، دانشجویان ، شغلی ، مقایسه موفقیت تحصیلی دانش‌آموختگان دختر

کارآیی بیرونی یا موفقیت شغلی فرهیختگان کشاورزی، همواره مورد نظر برنامه‌ریزان و مسئولان بوده است.در این خصوص پرسشی مطرح می‌شود که آیا موفقیت تحصیلی، در موفقیت شغلی افراد مؤثر است یا خیر؟و در صورت مثبت بودن پاسخ این پرسش، چه عواملی موجب افزایش موفقیت تحصیلی دانشجویان می‌شود؟هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت تحصیلی دانشجویان کشاورزی می‌باشد. این پژوهش، به روش پیمایشی انجام شده است.جمعیت مورد مطالعه، دانش‌آموختگان سال‌های 1370 تا 1374 دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی.دست کم 40 نفر از دانش آموختگان هر رشته یا طبقه، به صورت تصادفی انتخاب گردیدند. ابزار سنجش، پرسشنامه بود که روایی صوری آن، توسط استادان صاحب‌نظر و پایایی آن، پس از انجام یک مطالعه راهنما و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت.یافته‌ها نشان داد که رشته تحصیلی دوره متوسطه، سهمیه ورود به دانشگاه، سال ورود و سال فراغت از دانشگاه، با موفقیت تحصیلی دانش‌آموختگان همبستگی دارد.با توجه به نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون، سطح سواد پدر دانش‌آموختگان؛میزان همکاری آن‌ها با تشکل‌ها و انجمن‌های دانشجویی؛میزان ارتباط آن‌ها با استادان دانشکده؛اعتقاد آن‌ها به میزان مطلوبیت استادان مشاور، اعضای هیأت علمی و درس‌های اختصاصی کشاورزی و همچنین میزان رضامندی آن‌ها از دانشکده با موفقیت تحصیلی دانش‌آموختگان همبستگی مثبت و معنی‌دار داشته است.از آنجا که براساس یافته‌های این پژوهش، موفقیت شغلی دانش‌آموختگان کشاورزی، با موفقیت تحصیلی آنها رابطه‌ای مثبت و معنی‌دار دارد.توصیه می‌شود که در گزینش و به کارگیری فرهیختگان کشاورزی، موفقیت دوران تحصیلی آنها مدنظر باشد و مؤسسات آموزشی نیز با توجه به اهمیت موفقیت تحصیلی، این امر را به دانشجویان تفهیم کنند و در تقویت و بهبود عوامل یادشده و مؤثر در موفقیت تحصیلی توجه بیشتری مبذول دارند.

خلاصه ماشینی:

"5. مقایسه موفقیت تحصیلی دانش‌آموختگان براساس نوع رشته تحصیلی دوره متوسطهمقایسه شاخص‌های موفقیت تحصیلی، میان دانش‌آموختگانی که از مراکز آموزشی متوسطه مختلف دیپلم گرفته و در دانشکده پذیرفته شده‌اند(جدول 2)؛نشان می‌دهد که دیپلم‌های غیرکشاورزی، با اختلاف معنی‌دار، از معدل کارشناسی بالاتر، در مقایسه با دیپلم هنرستان‌های کشاورزی و غیر کشاورزی برخوردار بوده‌اند. جدول 2:مقایسه برخی شاخص‌های موفقیت تحصیلی بین دانش‌آموختگان، براساس نوع دیپلم آنها (آزمون آنالیز واریانس یکطرفه)*در هر ردیف، میانگین‌هایی که دارای اختلاف معنی‌دار در سطح 05/0 نیستند با حروف یکسان لاتین نمایش داده شده‌اند. جدول 4:مقایسه برخی شاخص‌های موفقیت تحصیلی بین دانش‌آموختگان، براساس نوع سهمیه قبولی آنها در دانشگاه(آزمون آنالیز واریانس یکطرفه)*در هر ردیف، میانگین‌هایی که دارای اختلاف معنی‌دار در سطح 5% نیستند با حروف یکسان لاتین نمایش داده شده‌اند. جدول 6:مقایسه برخی شاخص‌های موفقیت تحصیلی بین دانش‌آموختگان، براساس سال ورود آنها به دانشکده(آزمون آنالیز واریانس یک‌طرفه)*در هر ردیف، میانگین‌هایی که دارای اختلاف معنی‌دار در سطح 5% نیستند با حروف مشترک لاتین نمایش داده شده‌اند. جدول 7:مقایسه موفقیت تحصیلی دانش‌آموختگان براساس سال ورود آنها به دانشکده (آزمون آنالیز واریانس یکطرفه)*در هر ردیف، میانگین‌هایی که دارای اختلاف معنی‌دار در سطح 5% نیستند با حروف یکسان لاتین نمایش داده شده‌اند. جدول 8:مقایسه برخی شاخص‌های موفقیت تحصیلی، بین دانش‌آموختگان سال‌های 1370 تا 1374 (آزمون آنالیز واریانس یکطرفه)*در هر ردیف، میانگین‌هایی که دارای اختلاف معنی‌دار در سطح 5% نیستند با حروف یکسان لاتین نمایش داده شده‌اند. در پژوهش حاضر(با توجه به جدول(1)نیز نشان داده شده است که میزان ارتباط دانش‌آموختگان با استادان و دانشجویان در دوره دانشجویی، با موفقیت تحصیلی آنان همبستگی مثبت و معنی‌دار دارد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.