Skip to main content
فهرست مقالات

ترکیبات حرف اضافه دار گیلکی استثنایی دیگر بر پارامتر هسته چامسکی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (7 صفحه - از 22 تا 28)

کلیدواژه ها :

هسته‌ ،هسته آغازین‌ ،هسته پایانی‌ ،اصول پارامترها ،حرف اضافه پسین‌ ،حرف اضافه پیشین

کلید واژه های ماشینی : ترکیبات حرف‌اضافه دار گیلکی، حرف‌اضافه دار گیلکی استثنایی، گیلکی، هسته، ترکیب، پارامتر هسته، حروف اضافه، پارامتر هسته چامسکی، حرف‌اضافه، چامسکی

هدف این تحقیق، بررسی ترکیبات حرف اضافه‌دار گیلکی و مقایسه نتایج آن با نظریه چامسکی، در خصوص پارامتر هسته می‌باشد.برای انجام تحقیق، 1200 آزمودنی از دو شهر فومن و رشت انتخاب و براساس متغیرهای سن، جنس، سواد و مکان به دوازده گروه تقسیم شدند.20 جمله به‌طور تصادفی از کریستن سن(102-97:1375)انتخاب شد و پس از اعمال اصلاحات واژگانی و ساختاری مورد استفاده قرار گرفت.در هر جمله، یک جای خالی وجود داشت که می‌بایست با یک عبارت حرف اضافه‌دار مناسب تکمیل می‌شد.از این تعداد آزمودنی، 24020 ترکیب جمع‌آوری شد.ترکیبات به دست آمده به چهار گروه بدون حرف اضافه، دارای حرف اضافه پیشین، دارای حرف اضافه پسین و سرانجام ترکیبات دارای هر دو نوع حرف اضافه پیشین و پسین، به‌طور همزمان، تقسیم شدند.یافته‌ها نشان داد که در این زبان به جای اینکه پارامتر هسته دوتایی باشد، سه‌تایی است.به بیان دیگر، در ترکیبات حرف اضافه‌دار گیلکی، سه نوع ساختار به چشم می‌خورد:(1)هسته-آغازین(2)هسته-پایانی‌و سرانجام ترکیبی از موارد(1)و(2).

خلاصه ماشینی:

"جدول 2:بسامد چهار نوع ترکیب حرف اضافه‌دار در گروه‌های مورد بررسی‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) یافته‌های تحقیق از چهار ترکیب به دست آمده، یک ترکیب که بدون حرف اضافه است؛ارتباطی به موضوع پژوهش حاضر ندارد، بنابراین 3 ترکیب دیگر در زیر ارائه می‌گردد: 1. redurBneniem r?uf (برای برادرم) و اما ساختاری در گیلکی دیده می‌شود که در آلمانی وجود ندارد و آن حضور همزمان حرف اضافه پیشین و پسین، در یک گروه است. در این خصوص نکات زیر قایل توجه است: با توجه به فراوانی ترکیبات یاد شده در گروه‌های مورد بررسی، ناگزیر خواهیم بود، وجود چنین ترکیبی را در زبان گیلکی بپذیریم که البته این نکته استثنا بر نظریه چامسکی است. شاید چنین به نظر برسد که در این نوع ترکیبات، حروف اضافه فارسی با حروف اضافه گیلکی ترکیب شده‌اند و اگر ملاک تنها حروف اضافه گیلکی باشد، دیگر ترکیبی که دارای حرف اضافه پیشین و پسین آن هم به‌طور همزمان باشد، نخواهیم داشت. 5. نتیجه‌گیری یافته‌های تحقیق به وضوح، وجود سه نوع ساختار مختلف را در گروه حرف اضافه‌ای گیلکی به اثبات می‌رساند: حرف اضافه پیشین+گروه اسمی؛گروه اسمی+حرف اضافه پسین و حرف اضافه پیشین+گروه اسمی+حرف اضافه پسین دو ساختار اول شباهت گیلکی را به آلمانی نشان می‌دهد و با توجه به این که کوک و نیوسن(1996)، آلمانی را استثنایی بر پارامتر هسته چامسکی می‌دانند، می‌توان گفت گیلکی هم استثنایی دیگر است. علاوه بر آن گیلکی شامل‌ استثنایی دیگر نیز می‌باشد و آن وجود ساختار نوع سوم در آن است که از این نظر گروه اضافه‌ای نه هسته آغازین و نه هسته پایانی؛بلکه ترکیبی از آن دو می‌باشد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.