Skip to main content
فهرست مقالات

تهیه و استاندارد کردن آزمون انگیزه پیشرفت

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (24 صفحه - از 9 تا 32)

پژوهش حاضر با هدف ساخت، اعتبار یابی، رواسازی و هنجاریابی آزمون انگیزه پیشرفت روی گروه نمونه ای به حجم 1073 نفر( 560 دختر و 513 پسر) از دانش آموزان دبیرستان شهرستان ساوه و حومه که با روش نمونه برداری چند مرحله ای انتخاب شدند اجرا شده است. ابزار پژوهش را پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس با 29 پرسش، به همراه 11پرسش اضافه توسط پژوهشگران تشکیل می دهد. ضریب اعتبار آزمون با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ پس از حذف 8 پرسش برابر با 0.803 به دست آمد. اجرای روش تحلیل مولفه های اصلی در پژوهش درباره روایی پرسشنامه نشان می دهد که مواد پرسشنامه به گونه کلی با یک عامل همبسته است. چرخش عامل ها به شیوه کوارتیماکس برای ساده سازی ساختار پرسشنامه نشان می دهد که ساختار نظری پرسشنامه از هفت عامل (داشتن پشتکار، اعتماد به نفس، ادراک پویا از زمان، فرصت جویی، سخت کوشی، توجه به ملاک شایستگی در انتخاب دوست، سطح آرزوی بالا، آینده نگری) با بار عاملی دست کم 0.3 تشکیل میدهد. نتایج آزمون های آماری نشان می دهد که دختران در تمام پایه های تحصیلی انگیزه پیشرفت بیشتری نسبت به پسران دارند. همچنین دانش آموزان رشته های ریاضی فیزیک، علوم تجربی و عمومی ( پایه یکم) انگیزه پیشرفت بیشتری نسبت به دانش آموزان علوم انسانی و فنی حرفه ای از خود نشان می دهند.

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.