Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه بین کیفیت دوستی و روش های مقابله با فشارهای روانی در کودکان و نوجوانان دختر

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (14 صفحه - از 33 تا 46)

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه کیفیت دوستی در پنج عامل تقابل، مجاورت فیزیکی، خود فاش سازی (درد دل کردن)، رضایتمندی و اعتماد با روش های مقابله با فشارهای روانی نزد کودکان و نوجوانان دختر است. بدین منظور تعداد 107 دختر در سه دوره تحصیلی (دوره ابتدایی:30 نفر؛ دوره راهنمایی: 41نفر؛ دوره متوسطه: 36نفر) با روش نمونه گیری تصادفی از دو منطقه آموزشی شهر تهران انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل: پرسشنامه کیفیت دوستی، آزمون گروه سنجی و مصاحبه جهت بررسی روش های مقابله با فشارهای روانی بوده است. یافته ها نشان می دهد که در دوره ابتدایی (کودکی میانی) بین کیفیت دوستی در دو عامل مجاورت فیزیکی ( به صورت مستقیم) و خود فاش سازی (به طور معکوس) و روش های مقابله با فشارهای روانی در دو سطح مسئله مدار و هیجان مدار رابطه معنادار وجود دارد. همچنین نتایج تحقیق بیانگر آن است که در دوره راهنمایی رابطه کیفیت دوستی فقط در عامل تقابل و در دوره متوسطه در عوامل مجاورت فیزیکی و تقابل (به طور مستقیم) و خود فاش سازی (به طور معکوس) با روش های مقابله با فشارهای روانی معنادار است

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.