Skip to main content
فهرست مقالات

استرس شغل معلمی: شیوع، منابع و پیامدهای استرس شغلی در میان معلمان مقاطع ابتدایی و متوسطه

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (29 صفحه - از 63 تا 91)

یک پیمایش پرسشنامه ای برای بررسی شیوع استرس، منابع و پیامدهای آن در دو گروه نمونه معلمان مقطع ابتدایی و متوسطه انجام شد. برای گروه اول، ده مدرسه از ناحیه 4 تهران به طور تصادفی از فهرست مدارس دولتی وزارت آموزش و پرورش ایران انتخاب و از هر یک از آنها، 8 معلم انتخاب شدند. نمونه نهایی شامل 80 معلم تمام وقت مدرسه ابتدایی بود. آزمودنی های گروه دوم به همان شیوه نمونه گیری گروه اول انتخاب شدند و در نهایت 80 معلم هم از مقطع متوسطه انتخاب شدند. داده ها توسط پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد و این پرسشنامه شامل سه بخش بود: الف) اطلاعات جمعیت شناختی در مورد جنس، سن، وضعیت تحصیلی، تجربه آموزشی و تعدادی متغیر که به نظر می رسید مسائلی عمده در حرفه معلمی باشند؛ ب) سنجش استرس شغلی؛ ج) ارزیابی کننده همبسته های استرس شغلی. هدفهای عمده این مطالعه عبارت بودنداز: 1- مشخص کردن شیوع استرس در بین معلمان شاغل در مقطع ابتدایی ومتوسطه؛ 2- تعیین منابع فشارکاری به عنوان استرس زاترین منابع درک شده توسط معلمان مقطع ابتدایی و متوسطه ؛3- مشخص ساختن نتایج استرس کاری که به صورت پیامدهای استرس اندازه گیری شد. نتایج مطالعه حاضر، سطوح بالاتر شیوع استرس شغلی را درمیان معلمان مقطع ابتدایی نسبت به مقطع متوسطه آشکار ساخت. تنها در مورد چند متغیر جمعیت شناختی نتایج معناداری در هر دو مقطع یافت شد. مهم ترین منابع استرس کاری شامل انواع جنبه های حرفه معلمی بود، و این منابع در میان هر دو مقطع ابتدایی و متوسطه بسیار شبیه بودند. تحلیل عامل ماهیت چند بعدی استرس شغل معلمی را به جای ماهیت تک بعدی تایید کرد. در نهایت، مهم ترین پیامدها برای معلمان مقطع ابتدایی شامل عدم رضایت شغلی، خستگی، تحقیرشغل خود و بی تفاوتی نسبت به شغل بود. برای معلمان مقطع متوسطه مهم ترین پیامدها در زمینه بهداشت روانی به صورت نشانه های جسمانی، اضطراب و بی خوابی و عدم کفایت در نقش های اجتماعی و افسردگی بود

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.