Skip to main content
فهرست مقالات

مطالعه مقایسه ای ویژگی های روان شناختی دانشجویان دانشکده های مختلف دانشگاه شهید بهشتی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (16 صفحه - از 51 تا 66)

پژوهش حاضر به مطالعه مقایسه ای ویژگی های روان شناختی دانشجویان دانشکده های مختلف دانشگاه شهید بهشتی اهتمام ورزیده است. فرضیه های عام مورد آزمایش این بود که توفیق تحصیلی، اعتماد به نفس، سلامت روان و زمینه های شناختی دانشجویان با عواملی مانند مقطع تحصیلی، شاغل بودن و نبودن، کاربردی بودن و نبودن رشته تحصیلی، جنسیت، انتظار دانشجو از رشته تحصیلی و وضعیت موجود آن رشته در ارتباط است. آزمودنی ها بالغ بر 1185 نفر بودندکه به صورت نظامدار انتخاب شدند. ابزار پژوهش عبارت بود از پرسشنامه اطلاعاتی، پرسشنامه نگرش سنج، آزمون هوش، آزمون شخصیت، و آزمون اعتماد به نفس، در تجزیه و تحلیل یافته ها از روش تحلیل واریانس یک راهه، آزمون c کوکران، آزمون شفه، تحلیل واریانس کراسکال والیس، آزمون T استودنت برای گروه های مستقل، و رگرسیون چند متغیری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که اعتماد به نفس و سلامت روانی دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی، دانشجویان شاغل و دانشجویانی که در کانون خانواده خود زندگی می کنند بالنسبه بیشتر از دیگر دانشجویان است. نتایج این پژوهش با یافته های پژوهش های مربوط پیشین هماهنگ اند و آن ها را تایید می کنند.

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.