Skip to main content
فهرست مقالات

پژوهشی در الگوی رفتاری افسردگی: بررسی نقش تقویت و تنبیه محیطی بر رفتارهای خود تقویتی و خود تنبیهی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (15 صفحه - از 67 تا 81)

در پژوهش حاضر نقش عوامل تقویت کننده و نیز حوادث و رویدادهای انزجاری و تنبیه کننده بر رفتارهای خود کنترلی مورد بررسی قرار گرفته است. مطابق یافته های رفتاری پیشین، پیش بینی می شود که تقویت مثبت و تنبیه اعمال شده از جانب محیط، تاثیراتی روی رفتار خود تقویتی و خود تنبیهی می گذارند. در این زمینه دو فرضیه طرح شد و برای آزمون فرضیه ها،یک گروه 60 نفری از آزمودنی های دانشجو انتخاب شد که به سه گروه 20 نفری تقسیم شد. هر گروه نیز به طور تصادفی به یکی کاز موقعیت های آزمایشی اختصاص یافت. سپس آزمایش های مربوط به عمل آمد. به طور کلی، نتایج هر دو فرضیه پژوهش را تایید کرد. تلویحات نظری و عملی نتایج به تفصیل رد بخش بحث در نتایج مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش کوشیده است تا حلقه ای مفهومی بین دیدگاه رفتاری لوینسون 1974 و نظریه خود کنترلی رم 1977 در مورد افسردگی ایجاد کند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.