Skip to main content
فهرست مقالات

بازخوردها و خاطره ها در داد و استاد؛ کاوشی در زمینه بازخوردهای گروهی و فعالیت یادآری

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (16 صفحه - از 42 تا 57)

هدف این کاوش دستیابی به نمایی از بازخوردهای دوگروه ایرانی و آمریکایی و آزمایش الگویی در زمینه تعامل بازخوردهای میان گروهی و فعالیت ذهنی این دو گروه در هنگام به یادآری رویدادهای گذشته است. پایه نظری این بررسی الگویی است که میکام (1977) پیشنهاد کرده است. در این الگو بازخوردها، خاطره ها، و پیشینه فرهنگی- گروهی فرد در هنگام یادآری گذشته پیوسته و به طور همزمان و پایاپای بر یکدیگر اثر می گذارند. تجربه های فرهنگی گروهی افراد گوناگون، بازخوردها و خاطره های گوناگون، از یک رویداد را به همراه دارند و هر گونه دگرگونی در بازخوردها یا خاطره ها سبب دگرگونی در دیگری می شود. برای آزمودن این الگوی داد و استادی، دو گروه بیست و هشت نفری از دانشجویان ایرانی و امریکایی برگزیده شدند و نخست بازخوردهای آنها به شش موضوع گوناگون سنجیده شد. پس از گذشت یک هفته، آزمودنی ها در یک فعالیت یادآری شرکت کردند و در پی آن ، بازخوردهای آنها دوباره سنجیده شد تا تاثیر فعالیت یادآری بر روی بازخوردها روشن شود. موضوع های شش گانه بازخوردی که در پیش و پس فعالیت یادآری به سنجش گذاشته شدند شامل مردمان و حکومت های سه کشور ایران، آمریکا، و سوئد بود. فعالیت حافظه ای دارای دو بخش بود: در بخش نخستین از افراد هر گروه خواسته شد که تا آن جا که در توان حافظه شان است داستان گروگان های امریکایی در ایران را بازگو کنند. در بخش دوم گزاره هایی که هر کدام حاوی چهار بخش عامل، عمل، زمان، و دلیل بود و در مجموع نکات اصلی و دقیق این رویداد را بازگو می کرد به هر دو گروه داده شد، تا آن بخش هایی از هر گزاره را که باز می شناسند مشخص کنند. یافته های این بررسی الگوی میکام را تاییدننمود ولی نشان دهنده تفاوت های قابل توجهی میان دو گروه آزمودنی در زمینه های حافظه و بازخورد بود.

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.