Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه بین پردازش اطلاعات معنایی و اختلال وسواس فکری- عملی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 8 تا 25)

اس رویکرد شناختی در تحلیل آسیب شناسی روانی این فرض وجود دار که افراد بهنجار و نا بهنجار به طور نسبی الگوهای ثابتی از پردازش معنایی دارند که می تواند بیانگر تجارب گذشته ودر بعضی موارد مربوط به رفتار فعلی آن ها باشد. برای مطالعه پردازش معنایی دو گروه با تاکید بر رویکرد آزگود جهت مطالعه افتراق معنایی برای مقایسه انتخاب شدند: یک گروه با اختلال وسواس فکری -عملی (30 = n) و یک گروه کنترل (30 = n) که هیچ نوع سابقه بیماری روان پزشکی نداشتند. نتایج نشان می دهد که پاسخهای افتراق معنایی بر حسب تکنیک افتراق معنایی، در چهار بعد معنا (ارزیابی، توانایی، فعالیت، خطر) تفاوت های معنی داری در میان گروه ها دارند. در مجموع یافته ها ثابت کردند که بین شناخت، هیجان و آسیب شناسی روانی روابطه وجود دارد.

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.