Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه بین کانون کنترل و سازگاری زناشویی همسران شاغل در آموزش و پرورش (دبیران) شهرستان شیراز

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (11 صفحه - از 51 تا 61)

این تحقیق بررسی رابطه کانون کنترل با سازگاری زناشویی همسران شاغل در آموزش و پرورش (دبیران) شهرستان شیراز بود. پژوهشهای پیشین نشان داده است که بین کانون کنترل و سازگاری زناشویی ارتباط معنی داری وجود دارد. در تحقیق حاضر چنین فرض گردید که همبستگی معنی داری بین نمرات کانون کنترل و سازگاری زناشویی وجود دارد. 74 زوج متاهل که حداقل یک نفر آنها دبیر بودند به طور تصادفی به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. مقیاس سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) و مقیاس کانون کنترل درونی / بیرونی راتر (1996) در مورد آنها اجرا گردید. نتایج نشان داد که بین نمرات کانون کنترل و سازگاری زناشویی زنان رابطه معنی داری وجود ندارد بین نمرات کانون کنترل شوهران و سازگاری زناشویی زنان رابطه مثبت معنی داری وجود داشت (P<0.0001) در حالی که بین نمرات کانون کنترل و سازگاری زناشویی زنان رابطه معنی داری وجود ندارد بین نمرات کانون کنترل شوهران و سازگار زناشویی زنان رابطه مثبت معنی داری وجود داشت (P<0.0001). اما بین نمرات کانون کنترل زنان و سازگاری زناشویی شوهران رابطه معنی داری وجود نداشت. همچنین بین نمرات کانون کنترل زنان و مردان، کانون کنترل زنان شاغل و خانه دار و کانون کنترل زنان و شوهرانی که هر دو شاغل بودند.تفاوت معنی داری مشاهده نشد یکی از یافته ها تحقیق این بود که بین نمرات معدل درسی و سازگاری زناشویی زنان رابطه مثبت معنی داری وجود دارد (39% = P) نتایج این تحقیق با نتایج بعضی از تحقیقات مشابه همخوانی دارد براساس نتایج پیشنهاد شد که همسران به ویژه زنان در اداره امور زندگی شخصی، در مقایسه با سرنوشت و تقدیر، اهمیت بیشتری بدهند.

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.