Skip to main content
فهرست مقالات

تخمین تابع تقاضای آب شرب در شهر کرمان

نویسنده:

ISC (12 صفحه - از 67 تا 78)

کلید واژه های ماشینی : تخمین تابع تقاضای آب شرب، آب، کشش قیمتی تقاضای آب شرب، آب شرب در شهر کرمان، تقاضای آب شرب در شهر، مصرف، قیمت، مصرف آب، مصرف سرانه آب، برآورد تابع تقاضای آب شهری

تخمین تابع تقاضای آب شرب در شهر کرمان محمدی دینانی منصور,اکبری حسین در این مقاله، برای تعیین میزان تاثیرپذیری مصرف آب شرب از سیاست های طرف تقاضا، با استفاده از آمار سری زمانی- مقطعی سالهای 1377-1378، تابع تقاضای آب شرب برای شهر کرمان برآورد شده است. نتایج برآوردها نشان می دهد که کشش قیمتی تقاضای آب شرب بین 0.17 تا 0.36 می باشد که نشان دهنده بی کشش بودن تقاضای آب شرب نسبت به قیمت در این منطقه است. هم چنین، کشش درآمدی محاسبه شده بین 0.01 تا 0.12 نشان دهنده ضروری و بی جانشین بودن این کالا در سبد مصرفی خانوار است. علاوه براین، در منطقه مورد مطالعه صرفه های اقتصادی مصرف آب نسبت به تعداد خانوار یا تعداد نفرات خانواده وجود دارد؛ به طوری که هر نفر افزایش در تعداد خانواده به میزان 0.72مترمکعب از مصرف سرانه آب در ماه کم خواهد نمود. طبق نتایج به دست آمده زیر بنای واحد مسکونی، تاثیر مثبت و معنی داری با میزان مصرف آب هر خانوار دارد و وجود باغچه (مصرف خارج از منزل) بر مصرف آب سرانه تاثیر معنی داری ندارد.

خلاصه ماشینی:

"واد و روش‌ها برای تخمین تابع تقاضای آب شرب در شهر کرمان،آمار و اطلاعات مورد نیاز که شامل میزان مصرف آببر حسب متر مکعب در ماه،هزینه مصرف آب،تعداد نفرات یا بعد خانوار،درآمد سرپرست خانوار،زیربنا ووجود یا عدم وجود باغچه(متغیر مجازی)می‌باشد با استفاده از روش آمارگیری طبقه‌بندی شده درسال‌های 77-1378 جمع‌آوری شده است. واد و روش‌ها برای تخمین تابع تقاضای آب شرب در شهر کرمان،آمار و اطلاعات مورد نیاز که شامل میزان مصرف آببر حسب متر مکعب در ماه،هزینه مصرف آب،تعداد نفرات یا بعد خانوار،درآمد سرپرست خانوار،زیربنا ووجود یا عدم وجود باغچه(متغیر مجازی)می‌باشد با استفاده از روش آمارگیری طبقه‌بندی شده درسال‌های 77-1378 جمع‌آوری شده است. مدل مورد استفاده در تخمین تابع تقاضا در حالت کلی به صورت زیر می‌باشد: (1) Q-f(X1,X2,X3,X4,X5,X6) به طوری که: Q :میزان مصرف سرانه آب بر حسب متر مکعب در ماه، X1-1 :بیانگر عرض از مبدأ می‌باشد، X2 :قیمت(اسمی)بر حسب ریال بر متر مکعب، X3 :درآمد(اسمی)ماهانه بر حسب هزار تومان، X4 :زیربنای منزل بر حسب متر مربع، X5 :متغیر مجازی مربوط به باغچه، X6 :متغیر اختلاف(قیمت متوسط از قیمت نهایی). مدل مورد استفاده در تخمین تابع تقاضا در حالت کلی به صورت زیر می‌باشد: (1) Q-f(X1,X2,X3,X4,X5,X6) به طوری که: Q :میزان مصرف سرانه آب بر حسب متر مکعب در ماه، X1-1 :بیانگر عرض از مبدأ می‌باشد، X2 :قیمت(اسمی)بر حسب ریال بر متر مکعب، X3 :درآمد(اسمی)ماهانه بر حسب هزار تومان، X4 :زیربنای منزل بر حسب متر مربع، X5 :متغیر مجازی مربوط به باغچه، X6 :متغیر اختلاف(قیمت متوسط از قیمت نهایی)."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.