Skip to main content
فهرست مقالات

LIMDEP-7.0 معرفی نرم افزار

نویسنده:

ISC (12 صفحه - از 115 تا 126)

کلید واژه های ماشینی : نرم‌افزار ، رگرسیون ، برنامه ، لوجیت ، Limdep ، مدل‌های لوجیت ، تخمین ، مدل‌های پروبیت و لوجیت ترتیبی ، مدل توبیت ، مدل پروبیت آثار تصادفی

معرفی نرم افزار LIMDEP-7.0 مشیری سعید,نادری مرتضی نرم افزارLimdep یک برنامه رایانه ای برای تخمین و تحلیل مدل های رگرسیونی و نیز مدل های دارای متغیرهای وابسته کیفی و یا محدود شده است. تاکنون برنامه ای که نسبت به این برنامه تنوع بیشتری از لحاظ چهارچوب های مدلبندی، ابزارها و مشخصات تحلیل داده های مقطعی، سری زمانی وPanel را در تحلیل مدل های یاد شده حاصل نماید، ارایه نشده است. نویسنده این برنامه ویلیام اچ. گرین از اقتصاددانان برجسته دانشگاه نیویورک امریکا است. نسخه تحت ویندوز این برنامه متناسب با ویندوز95، 98وNT بوده و به لحاظ سیستم عملیاتی و تصویری خاص برنامه در محیط ویندوز جالب توجه می باشد. این برنامه با ویندوز سازگار نیست. افزون براین، این برنامه 16 مگا بایت حافظه احتیاج داشته و تقریبا 5 تا 6 مگا بایت از دیسک سخت رایانه را اشتغال می کند.

خلاصه ماشینی:

"مدل‌های رگرسیون خطی و مدل‌های چندمعادله‌ای خطی مهم‌ترین ویژگی‌های Limdep در این زمینه را می‌توان به صورت زیر خلاصه کرد: -تمامی ویژگی‌های رگرسیون استاندارد خطی در اینجا قابل ارائه است، -خلاصه آماره‌های و غیب‌یابی رگرسیون، -مدل‌های AR ، GLS یا MIS ، -مدل‌های ARMAX با حداقل مربعات غیر خطی، - 2SLS با وجود خودهمبستگی، - 3SLS و SURE برای حدود 30 معادله، - GLS و MLE برای سیستم‌های SURE مقید، -ترسیم پس‌مانده‌ها و آزمون‌های CUSUM و تحلیل تأثیرات، -رگرسیون شبه‌پله‌ای (Stepwise) ، - OLS یا GLS مقید، -واریانس ناهمسانی فزاینده، -ساختارهای کواریانس سری‌های زمانی-مقطعی، -انحراف معیارهای اصلاح‌شده داده‌های تابلویی، -ماتریس‌های کواریانس توانمند White و Newey-west ، -رگرسیون Box-Cox به صورت GLS یا MLE ، -معیارهای NIST برای درستی تا بیش از ؟+10 رقم1. مهم‌ترین قابلیت‌های این نرم‌افزار در این زمینه‌ها را می‌توان به صورت زیر خلاصه کرد: -مدل‌های پروبیت2یک و دومتغیره، -مدل‌های پروبیت و لوجیت3با وجود واریانس ناهمسانی فزاینده، -لوجیت دوجمله‌ای، -چندین نوع تصریح از مدل‌های قابل مشاهده جزئی4، -پروبیت با قابلیت انتخاب نمونه، -لوجیت شرطی برای انتخاب گسسته، -اثرات ثابت و تصادفی5برای مدل‌های پروبیت و لوجیت، -مدل‌های لوجیت آشیانه‌ای6، FIML تا چهار سطح(از آشیانه‌ها)، (1). مهم‌ترین قابلیت‌های نرم‌افزار در اینمورد را می‌توان به صورت زیر خلاصه کرد: -متغیر بودن اندازه گروه‌ها Panel) نامتوازن)برای تمامی مدل‌ها، -مدل ضرایب تصادی3با ارایه پیش‌بینی‌هایی از بردار ضرایب فردی، -مدل با ساختار کوواریانس TSCS ، -مدل پروبیت آثار تصادفی، -مدل لوجیت دوحالته آثار تصادفی، -مدل توبیت آثار تصادفی، -مدل لوجیت دوحالته آثار ثابت، -مدل پوآسن با آثار ثابت و تصادفی(آثار نرمال یا گاما)، -مدل دوجمله‌ای منفی آثار ثابت یا تصادفی، -مدل‌های پروبیت و لوجیت ترتیبی آثار تصادفی."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.