Skip to main content
فهرست مقالات

اثر مخارج دولت بر اقتصاد منطقه با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی (مطالعه موردی استان گلستان)

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (24 صفحه - از 33 تا 56)

کلید واژه های ماشینی : ماتریس حسابداری اجتماعی، ماتریس، دولت، منطقه، اقتصادی، مخارج دولت بر اقتصاد منطقه، اثر مخارج دولت بر اقتصاد، اقتصادی منطقه، مخارج دولت، تولید

به منظور بررسی تاثیر انواع مخارج دولت بر متغیرهای اقتصادی، مطالعات زیادی با روش های گوناگون انجام شده است. اما این مقاله، اثر انواع مخارج دولت را با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) بر متغیرهای اقتصادی استان گلستان بررسی می کند. برای این منظور، با استفاده از تحلیل ضرایب ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1372، تاثیر مخارج جاری و عمرانی دولت در این استان بر تولید، ارزش افزوده و اشتغال ایجاد شده به تفکیک بخش های مختلف اقتصادی منطقه مورد مطالعه قرار می گیرد. از مزیت های استفاده از این روش، امکان مطالعه اثر مخارج دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی منطقه به تفکیک بخش ها است. نتایج حاصل نشان می دهد که مخارج دولت در بخش های خدمات عمومی و ماشین آلات نسبت به سایر بخش ها، موجب تحرک بیشتری در اقتصاد منطقه شده است. همچنین، مخارج جاری دولت در مقایسه با مخارج عمرانی آن، ارزش افزوده بیشتری را در سطح منطقه ایجاد کرده است.

خلاصه ماشینی:

"برای این منظور،با استفاده از تحلیل ضرایب ماتریس حسابداریاجتماعی سال 1372،تأثیر مخارج جاری و عمرانی دولت در این استان بر تولید،ارزش افزوده و اشتغال ایجاد شدهبه تفکیک بخش‌های مختلف اقتصادی منطقه مورد مطالعه قرار می‌گیرد. در پایان،برای مطالعه اثر هزینه‌های دولت بر حجم و ترکیب اشتغال ایجادشده در منطقه ضریبمستقیم اشتغال گروه‌های مختلف عوامل تولید(صاحبان کار و سرمایه)در بخش‌های مختلف تولیدی بهصورت زیر تعریف می‌شود: (11)(به تصویر صفحه مراجعه شود) jiL ،تعداد شاغلین(صاحبان کار و سرمایه)گروه i در بخش j jiI ،تعداد نیروی انسانی مورد نیاز از نوع i در بخش j به ازای یک واحد تولید در این بخش،این ضرایب،ماتریسی به صورت زیر تشکیل می‌دهند: (به تصویر صفحه مراجعه شود)با پیش‌ضرب *l در PC ،ماتریس F حاصل می‌شود: (12)(به تصویر صفحه مراجعه شود)عناصر ماتریس F از jif های مختلف تشکیل شده است که jif ها تعداد اشتغال ایجادشده از نوع i درکل منطقه در ازای پاسخ‌گویی به یک واحد تقاضای نهایی ایجاد شده در بخش j را نشان می‌دهد. جمعستونی عناصر این ماتریس یعنی: (13)(به تصویر صفحه مراجعه شود)نشان‌دهنده اشتغال‌زایی برای تمام گروه‌های مختلف عوامل تولید در کل منطقه برای پاسخگویی بهیک واحد تقاضای نهایی ایجاد شده در بخش j است. گروه‌های بدون دیپلم،دوم و چهارم درآمدی منطقه هرکدام با 132،56 و 24 شغل،رتبه‌های اول تاسوم اشتغال ناشی از تقاضای نهایی به‌وجودآمده در ساختمان را به خود اختصاص می‌دهند وسرانجام،به ازای یک میلیارد ریال مخارج دولت در ماشین‌آلات،231 شغل ایجاد می‌شود که بخشماشین‌آلات در مقایسه با سایر بخش‌های مورد مطالعه کمترین اشتغال‌زایی را در ازای یک مقدار معیناز هزینه‌های دولت دارا است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.