Skip to main content
فهرست مقالات

تسهیلات بانک ها و سرمایه گذاری خصوصی در ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (36 صفحه - از 135 تا 170)

کلید واژه های ماشینی : سرمایه ، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ، سرمایه‌گذاری ، اعتبارات اعطایی شبکه بانکی ، شبکه بانکی بر سرمایه‌گذاری بخش ، نرخ تورم ، اعتبارات ، اعتبارات شبکه بانکی بر سرمایه‌گذاری ، اقتصادی ، پول

مقاله حاضر، برگرفته از پژوهشی با عنوان «بررسی اثرات اعتبارات شبکه بانکی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی و تبیین علل آن» است. به این منظور ابتدا، نظریه های کلاسیک سرمایه گذاری مورد مطالعه قرار گرفته و سپس، با توجه به شرایط خاص کشور و با بهره گیری از سایر مطالعات انجام شده در این زمینه، الگویی را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی ایران طراحی کرده ایم که در آن، سرمایه گذاری بخش خصوصی به صورت تابعی از سرمایه گذاری بخش دولتی، تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، وام ها و اعتبارات اعطایی شبکه بانکی به بخش خصوصی است. نتایج حاصل از تخمین الگوی مورد بحث، بیانگر تاثیر معنی دار اعتبارات اعطایی شبکه بانکی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی است. در بررسی علل این تاثیر، سیاست های پولی و اعتباری، دلایل ساختاری و جانشینی پول و سرمایه مطرح و پیشنهادهای لازم ارائه شده است.

خلاصه ماشینی:

"از جمله پژوهش‌هایی که در این زمینه انجام شده می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: کارشناس (Karshenas 1990) در مطالعه‌ی اقتصاد ایران تأثیر چشم‌گیر حجم اعتبارات بانکی برسرمایه‌گذاری خصوصی را با استفاده از الگوی زیر مورد توجه قرار داده است: (به تصویر صفحه مراجعه شود)که در آن Ipt سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، IGt سرمایه‌گذاری دولتی، CRt حجم اعتبارات بانکیبه بخش خصوصی و K(t-1) ذخیره سرمایه دوره قبل است. خانم فیروزه کلاهی(1370)در پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان"سرمایه‌گذاری و انتظاراتبا استفاده از روش SUR "الگویی را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ایران برای دوره 1338-1375به صورت: (به تصویر صفحه مراجعه شود)طراحی کرده که در آن، P نرخ تورم، DMS2 نرخ رشد حجم پول وسیع، DPm نرخ رشد شاخصقیمت‌های وارداتی، DGDPCS نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، P(-1) تورم با یک وقفه، LINVG سرمایه‌گذاری بخش عمومی و LPCPI حجم اعتبارات بانکی است. 1. تخمین الگو و تفسیر نتایج در الگوی نهایی که برای تخمین به دست آوردیم،به دلیل ایجاد هم‌خطی متغیرهای GDP و GDPt-1 (با سایر متغیرها و نیز با همدیگر)متغیر GDP از الگو حذف و از متغیر GR(-1) (نرخ رشد تولیدناخالص داخلی با یک وقفه زمانی)به عنوان پاراکسی متغیر GDP(-1) (تولید ناخالص داخلی با یکوقفه زمانی)استفاده شده است و نیز با توجه به اینکه انتظار می‌رود سرمایه‌گذاران در سال جاریبراساس نرخ تورم سال گذشته اقدام به تصمیم‌گیری کنند،لذا،متغیر نرخ توم با یک سال تأخیر راجایگزین کرده و نیز متغیرهای مجازی A1 و A2 به منظور بررسی تأثیر وقوع انقلاب و نیز بانکداریبدون ربا بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به الگو اضافه شده‌اند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.