Skip to main content
فهرست مقالات

شناسایی چرخه های تجاری در اقتصاد ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (28 صفحه - از 93 تا 120)

کلید واژه های ماشینی : اقتصاد ، چرخه‌های تجاری در اقتصاد ایران ، اقتصاد ایران ، تولید ناخالص داخلی ، ادوار تجاری ، شناسایی چرخه‌های تجاری در اقتصاد ، متغیر ، نوسانات ، نفت ، ادوار تجاری در اقتصاد ایران

خلاصه ماشینی:

". روش مورداستفاده در پژوهش به‌منظور استخراج ادوار تجاری فرض می‌شود که داده‌های سالانه سری زمانی تولید ناخالص داخلیحقیقی ایران مجموع سه جزء روند بلندمدت،نوسانات چرخه‌ای و حرکات نامنظم است. روند زمانی تولید ناخالص داخلی حقیقی ایران (به تصویر صفحه مراجعه شود) (1)- National Burea of Economic Research از آنجا که آمارهای فصلی موجود نیست،بنابراین در اینجا،رشد منفی یک دوره یک‌ساله به‌عنوان معیاررکود درنظر گرفته می‌شود. عملکرد اقتصاد ایران با استفاده از نرخ رشد و تغییرات (به تصویر صفحه مراجعه شود) براساس جدول مذکور،میانگین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی طی دوره زمانی موردمطالعه5/4 درصد در سال است که با حذف دو دوره رکود ذکرشده متوسط نرخ رشد به 7/9 درصد در سالبالغ می‌شود. ضریب همبستگی متقابل و تغییرات نسبی درآمدهای ناشی از صادرات نفت بامصرف (به تصویر صفحه مراجعه شود) از آنجا که رابطه متغیر مصرف نسبت به تولید ناخالص داخلی با کمی تأخیر نسبتا همزمان محاسبهشده و از طرفی،درآمدهای ناشی از صادرات نفت با یک سال پیش‌روی به‌عنوان متغیری پیش‌رو نسبتبه مصرف محاسبه شده است،می‌توان پیش‌رو بودن درآمدهای ناشی از صادرات نفت را نسبت به تولیدناخالص داخلی حقیقی پیش‌بینی کرد. درنهایت،تغییرات بالای سرمایه‌گذاری و صادرات گواه مهمی برای بهوجود آوردن چرخه‌های اقتصادی محسوب شدند و با توجه به تجربه نوسانات اقتصادی در ایران،زمینهشکل‌گیری نوسانات متأثر از تکانه‌های سمت عرضه طرح‌ریزی شد و یافته‌های بعدی نیز نشان داد کهدرآمدهای ناشی از صادرات نفت دلیل پیدایش ادوار تجاری در اقتصاد ایران است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.