Skip to main content
فهرست مقالات

تخمین تابع مصرف کالاهای مصرفی برای دو گروه خانوارهای شهری و روستایی ایران در دوره 1353-1377

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (24 صفحه - از 23 تا 46)

کلید واژه های ماشینی : تخمین تابع مصرف کالاهای مصرفی، مصرف، تابع مصرف، تخمین، روستایی، میل نهایی به مصرف، درآمد، فرضیه درآمد دائمی فریدمن، کینز، اقتصادی

تخمین تابع مصرف کالاهای مصرفی برای دو گروه خانوارهای شهری و روستایی ایران در دوره 1353-1377 زراء نژاد منصور* * گروه اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز با توجه به فرضیه دوگانگی فی - رانیس، تابع مصرف ایران به یک اعتبار، به دو بخش شهری و روستایی و به اعتبار دیگر، به کالاهای مصرفی بی دوام و کالاهای مصرفی با دوام قابل تفکیک است. نتایج تخمین تابع مصرف برای سال های 1353-1377 نشان می دهد که نظریه فریدمن در مقایسه با نظریات کینز، دوزنبری و مودیگلیانی قدرت بیشتری در تبیین رفتار مصرفی جامعه ایرانی دارد. تابع مصرف بلند مدت ایران از مبدا مختصات می گذرد و در تمام نقاط شیب یکسانی دارد. بنابراین، در بلند مدت میل نهایی به مصرف در ایران ثابت و برابر با میل متوسط به مصرف است.

خلاصه ماشینی:

"هندری و دیویدسون،بادسترسی به داده‌های فصلی در دهۀ هفتاد،آن را در الگوی تجربی خود به صورت زیر مورد استفاده قرارداده‌اند:2(3-3)(به تصویر صفحه مراجعه شود)در روابط فوق، CNt مخارج مصرف‌کنندگان برای کالاهای بی‌دوام و خدمات به قیمت ثابت، Yt درآمد قابل تصرف، Q?it متغیر مجازی برای هر فصل و t زمان است. در تخمین تابع مصرف کل از الگو فریدمن و از روشتبدیل کوچک نیز استفاده شده که نتایج آن به صورت زیر به دست آمده است: (3-17)(به تصویر صفحه مراجعه شود)در رابطۀ فوق Ct-1 مصرف یک دورۀ قبل را نشان می‌دهد. در این پژوهش در مورد تابع کینز از الگوی لگاریتمی و در مورد تابع مصرففریدمن از شکل تبدیل‌یافته،در خصوص تابع مصرف دوزنبری از درآمد دورۀ گذشته به عنوان بالاتریندرآمد و در مورد برآورد تابع مصرف سیکل زندگی مودیگلیانی از حجم پول حقیقی به عنوان جانشینثروت بخش خصوصی استفاده شده است. به منظور مقایسه نظریه‌های درآمد مطلق کینز،درآمد نسبی دوزنبری و چرخه زندگی مودیگلیانیبا نظریه درآمد دائمی فریدمن،تئابع مصرف نظریه‌های یادشده در قالب معادلات(4-10)تا(4-12)برآورد شد،که نتایج حاصل از برآورد معادلات مذکور به شرح زیر است: الف)در تابع مصرف کینز علی‌رغم رفع خودهمبستگی،آماره بین دوربین-واتسون کماکان بیانگرهمبستگی مثبت میان متغیرها است؛یعنی افزون بر درآمد جاری سایر متغیرها نادیده گرفته‌شده درالگو از قبیل ثروت،مصرف تأخیر نیز می‌توانند سهم قابل‌توجهی در تعیین الگوی مصرف داشته باشند. Economic Modelling of the Aggregate Time-Series Relationaship between E} {E Consumers Expenditure and Income in the United Kingdom."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.