Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی عوامل مؤثر بر حاشیه ارزی بازار موازی ارز، نرخ ارز حقیقی و سطح عمومی قیمت در اقتصاد ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (30 صفحه - از 111 تا 140)

کلید واژه های ماشینی : نرخ ارز ، ارز ، حاشیه ارزی بازار موازی ، نرخ ارز حقیقی ، بازار موازی ارز ، سیاست کاهش ارزش پول داخلی ، کاهش ارزش پول داخلی ، پول ، قیمت ، نرخ ارز بازار موازی

بررسی عوامل موثر بر حاشیه ارزی بازار موازی ارز،‌ نرخ ارز حقیقی و سطح عمومی قیمت در اقتصاد ایران یاوری کاظم,قادری حسین* * دانشگاه تربیت مدرس هدف مقاله حاضر بررسی عوامل موثر بر حاشیه ارزی بازار موازی، نرخ ارز حقیقی و سطح قیمت با استفاده از یک الگوی همزمان اقتصاد کلان و با در نظر گرفتن ساختار اقتصادی کشور و وجود بازارهای دوگانه ارزی است. الگوی طراحی شده با استفاده از روش تخمین حداقل مربعات سه مرحله‌ای بر آورد شده است .نتایج حاصل از تخمین نشان می دهد که عوامل پولی و واقعی مانند حجم پول، سطح قیمت ها، انتظارات در رابطه با تورم داخلی، خالص بازدهی پول خارجی، سرمایه گذاری، اندازه دولت و درآمدهای نفتی اثر معنی داری برحاشیه‌ ارزی بازار موازی ،نرخ ارز حقیقی وسطح قیمت ها خواهند داشت. نتایج حاصل از شبیه سازی سیاست کاهش ارزش پول داخلی نشان می دهد که این سیاست، باعث افزایش در سطح قیمت‌ها خواهند داشت. نتایج حاصل از شبیه سازی سیاست کاهش ارزش پول داخلی نشان می دهد که این سیاست، باعث افزایش در سطح قیمت ها خواهند شد. این سیاست همچنین در کوتاه مدت موجب کاهش حاشیه ارزی شده، اما پس از آن، حاشیه ارزی رشد کرده و به مقدار اولیه خود نزدیک می شود. افزون بر آن، این سیاست در سال اول موجب افزایش نرخ ارز حقیقی خواهد شد، اما پس از آن، نرخ ارز حقیقی کاهش و در میزانی بالاتر از وضعیت اولیه قرار خواهد گرفت. همچنین، موجب کاهش در سطح تولید و افزایش ریالی درآمدهای نفتی دولت خواهد شد. این سیاست در ابتدا، باعث افزایش ذخایر خارجی شده، اما پس از آن، کاهش یافته تا به مقدار اولیه خود نزدیک می‌شود. دلالت مقاله حاضر در امر سیاست‌گزاری اقتصادی این است که به منظور تثبیت حاشیه ارزی، سطح قیمتها و نرخ ارز حقیقی، دولت باید سیاستهای منسجم پولی و مالی را همزمان اتخاذ کند.

خلاصه ماشینی:

"نتایج حاصل از تخمیننشان می‌دهد که عوامل پولی و واقعی مانند حجم پول،سطح قیمت‌ها،انتظارات در رابطه با تورم داخلی،خالصبازدهی پول خارجی،سرمایه‌گذاری،اندازه دولت و درآمدهای نفتی اثر معنی‌دار بر حاشیه ارزی بازار موازی،نرخارز حقیقی و سطح قیمت‌ها خواهند داشت. معادله نرخ ارز واقعی چنانچه مصرف دولت و بخش خصوصی از کالاهای قابل تجارت وارداتی را به ترتیب،با G M و C M ومصرف آنها از کالاهای غیرقابل تجارت را به ترتیب،با G N و C N نشان دهیم،در آن صورت،کل مخارجدولت به صورت رابطه زیر خواهد بود: (13)(به تصویر صفحه مراجعه شود)در این رابطه، G کل مخارج دولت، P N قیمت کالاهای غیرقابل تجارت، P*M?????? معادله طراحی شده در اینمقاله نیز،از مطالعه ادواردز گرفته شده،با این تفاوت که چون ساختار اقتصاد ایران متکی به صادراتنفت است؛درآمدهای نفتی نیز به عنوان یک عامل اثرگذار به الگو اضافه شده و الگوی نهایی قابلتخمین به صورت زیر خواهد بود: (به تصویر صفحه مراجعه شود)(29)(به تصویر صفحه مراجعه شود)که در آن RER نرخ ارز واقعی، TOT نرخ مبادله تجاری خارجی، G مخارج دولت بوده که بهعنوان یک جانشین برای مخارج دولت بر کالاهای غیرقابل تجارت استفاده می‌شود، GDP تولید ناخالصداخلی، TARIFFS تعرفه‌هلای وارداتی، TPROD پیشرفت فن‌آوری، INV سرمایه‌گذاری، OIL درآمدهای نفتی، E نرخ ارز رسمی و EXCRE شاخصی است که به صورت زیر تعریف می‌شود: (30)(به تصویر صفحه مراجعه شود)در این معادله، DC اعتبارات داخلی است و افزون بر سایر متغیرها،درآمدهای نفتی به رابطه ادواردزاضافه شده است. افزایش نرخ ارز واقعی که از عوامل متعددی ناشی می‌شود(مثل کاهشارزش پول داخلی)،باعث کاهش حاشیه ارزی به میزان 0/1 خواهد شد(کازی کند و سیموگرر(1994)نیز رقمی برابر با 0/18 برای کشور اوگاندا بدست آورده است)."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.