Skip to main content
فهرست مقالات

بی ثباتی تجارت (صادرات و واردات) محصولات کشاورزی در اقتصاد ایران (78-1360): تجزیه شاخص بی ثباتی کوپاک

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (16 صفحه - از 141 تا 156)

کلید واژه های ماشینی : صادرات ، واردات ، ارزش صادرات محصولات کشاورزی بیش ، صادرات و واردات ، بی‌ثباتی ارزش صادرات ، بی‌ثباتی ، منابع بی‌ثباتی ارزش صادرات ، مقاله منابع بی‌ثباتی ارزش صادرات ، صادرات محصولات کشاورزی ، دامنه نوسان شاخص بی‌ثباتی

بی ثباتی تجارت (صادرات و واردات) محصولات کشاورزی در اقتصاد ایران (78-1360): تجزیه شاخص بی ثباتی کوپاک صمدی علی حسین* * دانشگاه شیراز، مرکز تحقیقات اقتصادی در این مقاله منابع بی ثباتی ارزش صادرات 26 محصول کشاورزی و منابع بی ثباتی ارزش واردات 22 محصول کشاورزی با استفاده از فرم تعدیل یافته شاخص بی ثباتی کوپاک، پیشنهادی پال و پال (1998، (Pal and Pal به بی ثباتی قیمت، بی ثباتی مقدار و بی ثباتی تاثیر متقابل قیمت و مقدار به صورت ضربی تجزیه شده است. برخی از یافته های مقاله حاضر حکایت از این دارد که انواع دانه های روغنی، انواع کرک ،خرمای تازه یا خشک، فندق تازه یا خشک ،ماهی و پوست از یک درجه بالای رقابت پذیری در بازارهای خارجی برخوردارند و در این کالاها بی ثباتی تاثیر متقابل اثر تقویتی بر بی ثباتی ارزش صادرات اعمال می کند. همچنین، جو، برنج نیمه سپید کرده، سبزیجات، گندم سخت ،زردچوبه، انواع فلفل خشک ،انواع گوشت ،کره، پنیر، شیر کالاهایی هستند که جانشین های نزدیکی در بازارهای داخلی ندارند. قانون تقاضا در مورد کلیه کالاهای ذکر شده صادق نیست و ضریب همبستگی بین قیمت و مقدار این کالاها مثبت است. دامنه نوسان شاخص بی ثباتی تاثیر متقابل قیمت و مقدار به و ارزش صادرات محصولات کشاورزی بیش از بی ثباتی ارزش و تاثیر متقابل قیمت و مقدار واردات این محصولات بوده، اما، دامنه نوسان شاخص های بی ثباتی قیمت و مقدار واردات بیش از صادرات محصولات کشاورزی بوده است. بر اساس یافته های این مطالعه پیشنهاد شده است که در سیاست های متنوع سازی صادرات به کالاهای دارای درجه بالای رقابت پذیری اهمیت خاصی داده شود و ساختار تولید داخلی برخی از محصولات به گونه ای تغییر داده شود که بتوان جایگزین واردات کرد.

خلاصه ماشینی:

"فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران/شماره /18بهار /1383صفحات 155-141 بی‌ثباتی تجارت(صادرات و واردات)محصولات کشاورزی دراقتصاد ایران(87-1360):تجزیه شاخص بی‌ثباتی کوپاک علی حسین صمدی* تاریخ ارسال:1382/8/13 تاریخ پذیرش:1382/12/4 کیده {IBدر این مقاله،منابع بی‌ثباتی ارزش صادرات 26 محصول کشاورزی و منابع بی‌ثباتی ارزش واردات 22 محصولکشاورزی با استفاده از فرم تعدیل یافته شاخص بی‌ثباتی کوپاک،پیشنهادی پال و پال (1998، Pal and Pal )به بی‌ثباتی قیمت،بی‌ثباتی مقدار و بی‌ثباتی تأثیر متقابل قیمت و مقدار به صورت ضربی تجزیه شده است. برای این کالاها رابطهعادی تقاضا برقرار نیست و می‌توان نتیجه کلی زیر را در مورد آنها نوشت: (به تصویر صفحه مراجعه شود)برای خرما(تازه یا خشک)،انواع کرک،فندق(تازه یا خشک)،ماهی و پوست،شاخص بی‌ثباتی تأثیرمتقابل کمتر از بی‌ثباتی قیمت و مقدار است (یعنی I pq<I p,I q ). تجزیه شاخص بی‌ثباتی ارزش صادرات برخی محصولات کشاورزی:اقتصاد ایران(1360-1378) (به تصویر صفحه مراجعه شود)منابع:محاسبات پژوهش هرگاه شاخص بی‌ثباتی ارزش کوچکتر از شاخص‌های بی‌ثباتی قیمت و مقدار باشد (I v<I p,I q) ،در این صورت،اثر جبرانی بسیار شدید1خواهد بود. 2)شاخص بی‌ثباتی تأثیر متقابل (I pq) برای صادرات محصولات کشاورزی بین 0/003(هلو و زردآلو وشبیه آن)و 3/16(انواع دانه‌های روغنی)و برای واردات این محصولات بین 0/0002(انواع قند)و2/26(پنیر)تغییر کرده است. 6-میانگین شاخص‌های بی‌ثباتی قیمت و ارزش صادرات محصولات کشاورزی بیش از واردات اینمحصولات بوده است،اما،میانگین شاخص‌های بی‌ثباتی مقدار و تأثیر متقابل برای واردات محصولاتکشاورزی بیش از صادرات این محصولات است. 8-دامنه نوسان شاخص‌های بی‌ثباتی برای مقدار صادرات پوست و مقدار واردات برنج نیمه سپید کردهزیاد به نظر می‌رسد و نتایج مربوط به این کالاها را باید با دید احتیاط نگریست. Concentration,Diversification and Earnings Instability: Some Evidence on Developing Countries Export of Manufactures and primary products."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.