Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای منتخب در حال توسعه)

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (24 صفحه - از 31 تا 54)

کلید واژه های ماشینی : بهداشت ، اثر مخارج بهداشتی بر رشد ، رشد اقتصادی ، سرمایه ، مخارج بهداشتی ، بهداشت بر رشد اقتصادی ، بررسی اثر مخارج بهداشتی ، متغیر ، متغیر مخارج بهداشتی وارد الگو ، کشورهای در حال توسعه

بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای منتخب در حال توسعه) مجتهد احمد,جوادی پور سعید در این مقاله، ضمن مروری بر ادبیات بهداشت و رشد اقتصادی، با معرفی مفهوم جدید سرمایه بهداشتی و استفاده از الگوی گسترش یافته سولو و داده های آماری 33 کشور در حال توسعه، اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی با استفاده از رهیافت مطالعات بین کشوری تحلیل می شود. نتایج نشان می دهد که علاوه بر سرمایه های فیزیکی و انسانی، سرمایه بهداشتی – که با متغیر مخارج بهداشتی وارد الگو شده است – اثری مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی دارد. افزون بر این، آزمون های همزمانی نشان می دهد که متغیر مخارج بهداشتی نیز از رشد اقتصادی تاثیر می پذیرد.

خلاصه ماشینی:

". الگوی نظری و الگوی مورد استفاده برای تخمین الگوی نظری مرجع این مطالعه را ابتدا،سولو در 1956 ارائه داد و سپس،منکیو،رومر و ویل در 1992گسترش دادند و در برخی مطالعات اخیر نیز جزء سرمایه بهداشتی به آن اضافه شده است. در نهایت،با استفاده از روابط پیش‌گفته و مقادیر محاسبهشده h*,e*,k* و برخی محاسبات خواهیم داشت: (8)(به تصویر صفحه مراجعه شود)این رابطه بیان می‌کند که لگاریتم درآمد به ازای هر واحد نیروی کار مؤثر در وضعیت رشد تعادیتابعی از نرخ سرمایه‌گذاری در سرمایه فیزیکی،نرخ سرمایه‌گذاری در بهداشت،نرخ رشد جمعیت وسطح مهارت‌های آموزشی خواهد بود. به این ترتیب،تخمین انجام شده نشان می‌دهد که برای دوره مورد مطالعه در کشورهای انتخابشده-که همگی جزء کشورهای در حال توسعه محسوب می‌شوند-تأثیر سرمایه فیزیکی کمتر از آنچیزی است که معمولا تصور می‌شود. . نتایج و پیشنهادها اولین نتیجه مهم این پژوهش را می‌توان شناسایی تأثیر مثبت و قابل ملاحظه مخارج بهداشتی(بهعنوان متغیر نماینده سرمایه بهداشتی)بر رشد اقتصادی برشمرد که مباحث نظری مطرح شده مورداثرات مستقیم و غیر مستقیم و سایر اثرات بهداشت بر رشد اقتصادی را تأیید می‌کند. اولین نتیجه فرعی مهم آن است کهتخمین‌های انجام شده در این پژوهش نشان داد؛دیدگاهی که معضل کمبود سرمایه فیزیکی را به عنواناصلی‌ترین چالش کشورهای در حال توسعه در فرایند رشد و توسعه برشمرد،مردود است و برعکس،دیدگاه جدیدی که سرمایه‌های انسانی(اعم از آموزشی و بهداشتی)را به عنوان سنگ بنای فرایند رشدو توسعه معرفی می‌کند،پذیرفته می‌شود. Health and Economic Growth. Health Capital and Cross- country Variations in Income per Capita in the Mankiw-Romer- Weil Mode."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.