Skip to main content
فهرست مقالات

تخمین تابع بهره وری نیروی کار در بخش صنایع استان خوزستان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 33 تا 52)

کلیدواژه ها :

بهره وری ،نیروی کار ،خوزستان ،تولید بالقوه ،موجودی سرمایه ،تولید بالفعل

کلید واژه های ماشینی : بخش صنایع استان خوزستان ، موجودی سرمایۀ صنایع استان خوزستان ، صنایع استان خوزستان ، بهره‌وری ، بهره‌وری نیروی کار ، نیروی کار در صنایع استان ، نیروی کار در بخش صنایع ، بهره‌وری نیروی کار در صنایع ، تخمین ، بهره‌وری نیروی کار صنایع استان

تعیین معیاری برای اندازه گیری میزان بهره وری نیروی کار در صنایع استان خوزستان، یکی از لوازم بهبود بهره وری نیروی کار است. تعیین این معیار نیازمند تخمین تابع بهره وری نیروی کار صنایع این استان و بررسی عوامل موثر بر آن است. بدین منظور یک مدل کاب - داگلاس تعمیم یافته با متغیرهای مستقلی مانند موجودی سرمایه، شکاف بین تولید بالقوه و بالفعل و هزینه های تحقیق و توسعه به کار رفته و دوره مورد بررسی، سالهای 1350 - 1380 است. با توجه به نبود داده های موجودی سرمایه و شکاف تولید در استان، داده های مربوط تولید شد. برای تخمین داده های موجودی سرمایه صنایع استان خوزستان از روش روندنمایی سرمایه گذاری و برای تخمین تولید بالقوه صنایع از روش اینتریلییگیتور استفاده شده است. نتایج برآورد نشان می دهد که میزان بهره وری نیروی کار با موجودی سرمایه و با هزینه های تحقیق و توسعه رابطه مستقیم و با شکاف بین تولید بالقوه و بالفعل رابطه معکوس دارد. همچنین، نتایج نشان داد که بهره وری واقعی در صنایع استان روند نزولی دارد به گونه ای که مقدار بهره وری واقعی در سال 1380 تنها ده درصد مقدار واقعی بهره وری سی سال پیش است.

خلاصه ماشینی:

"بنابراین،با توجه به مقدار موجودی سرمایه در سال پایه(9475 میلیون ریال)و مقدار سرمایه‌گذاری درسال 1351(2256 میلیون ریال)موجودی سرمایۀ بخش صنایع بزرگ استان خوزستان در سال 1351به صورت زیر قابل محاسبه است: (14ژ9(به تصویر صفحه مراجعه شود)به روشی مشابه،می‌توان موجودی سرمایه را برای سالهای مختلف دورۀ مورد بررسی،محاسبهنمود. برآورد تابع بهره‌وری نیروی کار دربخشهایقبل نسبت به تخمین موجودی سرمایه،تولید بالقوه و شکاف بین تولید بالفعل و بالقوهو هزینه‌های تحقیق و توسعه اقدام شده است. نتایج آزمون دیکی-فولر تعمیم یافته برای متغیرهای مدل (به تصویر صفحه مراجعه شود)مأخذ:مستخرج از نتایج آزموهای دیکی-فولر تعمیم یافته با sweivE با توجه به نتایج آزمونهای ریشۀ واحد(جدول(3))که نشان دهندۀ پایا بودن همه متغیرهای به کاررفته در مدل است،بدون هراس از رگرسیون کاذب می‌توان تخمین بهره‌وری نیروی کار را با استفاده ازروش حد اقل مربعات معمولی انجام داد. تخمین میزان بهره‌وری نیروی کار طی سالهای 1350-1378(میلیون ریال) (به تصویر صفحه مراجعه شود)مأخذ:برآورد تحقیق چنانچه ملاحظه می‌شود،شاخص بهره‌وری واقعی نیروی کار در صنایع استان در دورۀ مورد بررسی از229 میلیون ریال در سال 1350 به 302/4 میلیون ریال در سال 1354 رسیده است؛یعنی به‌طورمتوسط در چهار سالۀ اول دورۀ مورد بررسی سالانه 8 درصد رشد نشان می‌دهد. بهره‌وری نیروی کار استان (به تصویر صفحه مراجعه شود)مأخذ:یافته‌های تحقیق با شدت گرفتن جنگ در سالهای 1364 به بعد و با توجه به تخریب کامل برخی از صنایع استاناز سوی دشمن و نیز تخریب جزئی برخی دیگر از صنایع،درصد استفاده از ظرفیتهای تولیدی صنایعاستان،از 85 درصد استفاده از ظرفیت تولیدی در سال 1364 به 71 درصد در سال 1365 و 55 درصددر سال 1366 کاهش یافت."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.