Skip to main content
فهرست مقالات

تخمین سرمایه انسانی بر مبنای متوسط سالهای تحصیل نیروی کار برای ایران (1345-1379)

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (22 صفحه - از 1 تا 22)

کلیدواژه ها :

سرمایه انسانی ،نظام آموزشی ،نیروی کار

کلید واژه های ماشینی : اطلاعات، شاغلان، سرمایۀ انسانی، تحصیل نیروی کار، آمار، رشد، اقتصادی، بارو، برآورد، تحصیل شاغلان

نظریه های رشد جایگاه ممتازی را برای سرمایه انسانی قایلند و انباشت دانش، مهارت و تجربه نیروی کار را به عنوان عنصری مهم در رشد و توسعه اقتصادی ارزیابی می کنند. بر این اساس، برای کشورهای مختلف برآوردهایی از میزان سرمایه انسانی صورت می گیرد که در تخمین معادلات رشد مورد استفاده واقع می شود. علی رغم اهمیت زیاد این موضوع، در ایران تاکنون تخمین مناسبی از سرمایه انسانی صورت نگرفته است. در این مقاله با روشی جدید، متوسط سالهای تحصیل نیروی کار به عنوان شاخصی از سرمایه انسانی، برای سالهای 1345 – 1379 برآورد گردیده است. نتایج به دست آمده در این تحقیق به دلیل استفاده از تعداد افراد شاغل به جای کل جمعیت، منظور نمودن تحصیلات آموزش عالی، در نظر گرفتن تغییرات نظام آموزشی کشور طی سالهای 1345 – 1379، استفاده از آمار واقعی دانش آموزان با احتساب کسانی که ترک تحصیل کرده اند به جای استفاده از نرخ ثبت نام و نیز منظور نمودن نرخ مرگ و میر، مهاجرت و نوسانات نرخ بیکاری در مقایسه با روش به کار گرفته شده از سوی بارو و لی (2000) از دقت و صحت بیشتری برخوردار است.

خلاصه ماشینی:

"نتایج به دست آمده در این تحقیق به دلیل استفاده از تعداد افراد شاغل به جای کلجمعیت،منظور نمودن تحصیلات آموزش عالی،در نظر گرفتن تغییرات نظام آموزشی کشور طی سالهای1345-1379،استفاده از آمار واقعی دانش‌آموزان با احتساب کسانی که ترک تحصیل کرده‌اند به جای استفادهاز نرخ ثبت‌نام و نیز منظور نمودن نرخ مرگ‌ومیر،مهاجرت و نوسانات نرخ بیکاری در مقایسه با روش به کارگرفته شده از سوی بارو و لی(2000)از دقت و صحت بیشتری برخوردار است. روش کلی محاسبه برای محاسبۀ سرمایۀ انسانی در سالهای سرشماری،با توجه به اینکه برای این سالها توزیع تحصیلاتنیروی کار موجود است،کافی است جمعیت شاغلی که در سطح معینی از تحصیلات قرار دارند را درسالهای تحصیلات شاغلان در سطوح آموزشی مختلف ضرب کرده و نتیجه را بر کل شاغلان تقسیمکنیم. بنابراین با وجود این اطلاعات درپرسشنامه‌های جمع‌آوری شده،می‌توان با استفاده از آمار خام بودجۀ خانوار،متوسط سالهای تحصیلشاغلان را برای نمونۀ انتخابی در بودجۀ خانوار محاسبه کرده و با توجه به اینکه نمونه‌های آماریبه گونه‌ای انتخاب می‌شوند که نمودی از کل جامعه باشد تا بدین طریق بتوان نتایج به دست آمده را بهکل جامعه تسری داد،می‌توان فرض کرد که متوسط سالهای محاسبه شده از این طریق،بیانگر متوسطسالهای تحصیلی شاغلان در کل کشور است. روش دیگر،روش به کار گرفته شده از سوی بارو و لی(2000)است که در آن،متوسط سالهایتحصیل جمعیت بالای پانزده سال برای کشورهای مختلف و مقاطع زمانی پنج‌ساله محاسبه شده استمبنای روش استفاده شده در تحقیق حاضر،روش بارو و لی است که از نظر دقت و قابلیت اعتماد بیشتردر موارد زیر دارای تفاوت با روش ذکر شده است: -به جای استفاده از آمار کل افراد بالای پانزده سال،در اینجا فقط افراد"شاغل"در محاسبات لحاظشده‌اند که به معنای اعمال دقت بیشتر در برآورد است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.