Skip to main content
فهرست مقالات

بر تولید صنایع کارخانه ای ایران (IT) اثر فن آوری اطلاعات

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (26 صفحه - از 83 تا 108)

کلیدواژه ها :

تابع تولید ،فن آوری اطلاعات (IT) ،الگوی داده های تلفیقی ،صنایع کارخانه ای ایران

کلید واژه های ماشینی : صنایع، فن‌آوری اطلاعات، برآورد کشش تولید فن‌آوری اطلاعات، تولید، سرمایه‌گذاری فن‌آوری اطلاعات، کشش، سرمایۀ فن‌آوری اطلاعات، تولید فن‌آوری اطلاعات در صنایع، کشش سرمایۀ فن‌آوری اطلاعات، تابع تولید

در این مطالعه به برآورد کشش تولید فن آوری اطلاعات در صنایع کارخانه ای می پردازیم. به طور کلی، روشهای محاسبه کشش های تولید در ادبیات تجربی علم اقتصاد بیشتر از طریق توابع تولید صریح انجام شده است. مطالعات اخیر با به کارگیری توابع تولید کاب – داگلاس و یا کاب – داگلاس تعمیم یافته به بررسی و تحلیل تاثیر فن آوری اطلاعات بر بهره وری و تولید در سطح بخش و بنگاه نمودند. در این مطالعه نیز، با الهام از مطالعات مذکور اقدام به تخمین تابع تولید با لحاظ عامل فن آوری اطلاعات در ایران در سطح صنایع کارخانه ای نمودیم. بدین منظور از نتایج آمارگیری کارگاه های صنعتی بالای ده نفر کارکن در سطح کدهای ISIC چهار رقمی مرکز آمار ایران در دوره 1380 – 1379 و روش الگوسازی داده های تلفیقی (Panel Data) استفاده نموده و کشش سرمایه فن آوری اطلاعات را استخراج نمودیم. مطالعه در این سطح در ایران نشان می دهد که سرمایه گذاری فن آوری اطلاعات تولید را افزایش می دهد، اما میزان تاثیر آن همانند کشورهای توسعه یافته قوی نیست.

خلاصه ماشینی:

"اما مطابق نظر دوان و مین( Dewan and Min(1997) )و همچنین هیت و اسنیر( Hitt and Snir(1999) )شکل تابع تولیدکاب-داگلاس که در ابتدا در مطالعات مربوط به فن‌آوری اطلاعات نیز مورد استفاده قرار گرفته(مطالعات بر این جلفسون و هیت( 1995,1996 Brynjolfsson and Hitt )و لیختنبرگ( Lichtenberg(1995) )چندان مناسب نیست،چراکه این تابع در حالت ساده خود به کششجانشینی ثابت و برابر یک بین عوامل محدود است. 1 )برآورد الگوی تولید الگوی کلی لگاریتمی تابع تولید متعالی(ترانسدنتال)این مطالعه بدون لحاظ زمان و فعالیت به صورتزیر است،که Y مبین ارزش افزودۀ صنعت و سایر متغیرها هم همان تعریف فوق را دارند: (10)(به تصویر صفحه مراجعه شود)در زمینۀ تصریح تابع تولید،ابتدا توابع تولید برای تشخیص متغیر بودن عرض از مبدأ مورد آزمون F قرار گرفت که نتیجه با توجه به آمارۀ محاسباتی 0/96- F و آمارۀ جدول که برابر 1/37 است حاکیاز رد فرضیۀ عدم است. نتایج کشش عوامل تولید در صنایع کارخانه‌ای در دورۀ 1380-1379 (به تصویر صفحه مراجعه شود) منبع:جدول(2)و معادله(5)و آمار متغیرهای مذکور در فعالیتهای صنعتی در سالهای 1379 و 1380 نتایج نشان می‌دهد که علی‌رغم پیشرفتهایی که در سالهای اخیر از نظر کاربرد بیشتر فن‌آوریاطلاعات در صنعت ایران شده،ولی هنوز مقیاس کاربرد این نوع از فن‌آوری در صنعت بسیار کم است،به طوری که تنها درصد کمی از کل سرمایه‌گذاری صنعت به سرمایه‌گذاری در نرم‌افزار کامپیوتراختصاص دارد. در این مطالعه نیز با استفاده از مطالعات تجربی دنیا با هدف تخمین کشش عامل تولید فن‌آوریاطلاعات از نتایج آمارگیری کارگاههای صنعتی بالای ده نفر کارکن مرکز آمار ایران در دورۀ 1380-1379 در قالب کدهای چهاررقمی ISIC با روش الگوسازی داده‌های تلفیقی Panel Data استفاده نموده و تابع تولید متعالی صنعت را برآورد نمودیم."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.