Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه بلند مدت شاخص قیمت سهام بورس با متغیرهای کلان پولی با استفاده از روش همجمعی در اقتصاد ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (14 صفحه - از 41 تا 54)

کلیدواژه ها :

شاخص قیمت سهام بورس ،نرخ ارز حقیقی ،تئوری پورتفولیو ،مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای ،نظریه اساسی فیشر ،روش ARDL

کلید واژه های ماشینی : شاخص قیمت سهام بورس، مدت شاخص قیمت سهام بورس، نرخ ارز، نرخ ارز حقیقی، رابطۀ بلندمدت شاخص قیمت سهام، سهام بورس با متغیرهای کلان، اقتصاد، رابطۀ شاخص قیمت سهام بورس، بررسی رابطۀ بلندمدت شاخص قیمت، متغیرهای کلان پولی

این مطالعه، رابطه تمرکز زدایی مالی و اندازه دولت جمعی، ملی و استانی را از دو زوایه بخش عمومی و بودجه عمومی بررسی می کند. در بررسی این رابطه از منظر کارایی، از متغیرهای نهادی تمرکز زدایی مالی) مخارج، درآمد، عدم توازن عمودی) و تمرکززدایی سیاسی و نیز متغیرهای کنترلی شهر نشینی، درآمد سرانه واقعی، تجارت خارجی و سهم درآمدهای نفت و گاز طی دوره 1368-1382 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اولا، رابطه تمرکز زدایی مالی مخارج با اندازه دولت جمعی و ملی منفی است، ولی با اندازه دولت استانی مثبت است. ثانیا، رابطه میان تمرکز زدایی مالی، درآمد و اندازه دولت استانی معنی دار نیست. ثالثا، رابطه میان متغیر نهادی عدم توازن عمودی و اندازه دولت استانی، ملی و جمعی مثبت است. همچنین، نتایج برآورد پارامترهای متغیرهای کنترل نشان می دهد که طی این دوره، اثر مستقیم سهم درآمدهای نفت و گاز بر اندازه دولت ناچیز است، در حالی که رشد درآمد ملی سرانه واقعی و تجارت خارجی در ایران، اندازه دولت را گسترش می دهد.

خلاصه ماشینی:

"(به تصویر صفحه مراجعه شود)(به تصویر صفحه مراجعه شود)که با دیفرانسیل‌گیری از این رابطه خواهیم داشت: (15) (به تصویر صفحه مراجعه شود)با توجه به اینکه: (به تصویر صفحه مراجعه شود)(16)(به تصویر صفحه مراجعه شود)با جایگزینی این عبارت در معادلۀ(12)خواهیم داشت: (17)(به تصویر صفحه مراجعه شود)این رابطه را به صورت زیر بازنویسی می‌کنیم: (18)(به تصویر صفحه مراجعه شود)به‌طوری‌که: (به تصویر صفحه مراجعه شود)با استفاده از رابطه موجود بین بازدهی اسمی و بازدهی حقیقی سهام: (به تصویر صفحه مراجعه شود)معادلۀ فوق را به صورت زیر می‌نویسیم: (19)(به تصویر صفحه مراجعه شود)این معادله برای قیمت سهام به صورت زیر بیان می‌شود: (20)(به تصویر صفحه مراجعه شود)با توجه به مطالبی که در تئوری پورتفولیو در خصوص جانشینی سهام با داراییهای مالی دیگر از قبیل؛سپردۀ بانکی و ارز مطرح شد،همچنین با در نظر گرفتن معادلۀ استخراج شده براساس نظریۀ فیشر وملاحظۀ مطالعات تجربی به تصریح مدل خواهیم پرداخت. Apostoles,Serletis (به تصویر صفحه مراجعه شود)(به تصویر صفحه مراجعه شود)که با دیفرانسیل‌گیری از این رابطه خواهیم داشت: (15) (به تصویر صفحه مراجعه شود)با توجه به اینکه: (به تصویر صفحه مراجعه شود)(16)(به تصویر صفحه مراجعه شود)با جایگزینی این عبارت در معادلۀ(12)خواهیم داشت: (17)(به تصویر صفحه مراجعه شود)این رابطه را به صورت زیر بازنویسی می‌کنیم: (18)(به تصویر صفحه مراجعه شود)به‌طوری‌که: (به تصویر صفحه مراجعه شود)با استفاده از رابطه موجود بین بازدهی اسمی و بازدهی حقیقی سهام: (به تصویر صفحه مراجعه شود)معادلۀ فوق را به صورت زیر می‌نویسیم: (19)(به تصویر صفحه مراجعه شود)این معادله برای قیمت سهام به صورت زیر بیان می‌شود: (20)(به تصویر صفحه مراجعه شود)با توجه به مطالبی که در تئوری پورتفولیو در خصوص جانشینی سهام با داراییهای مالی دیگر از قبیل؛سپردۀ بانکی و ارز مطرح شد،همچنین با در نظر گرفتن معادلۀ استخراج شده براساس نظریۀ فیشر وملاحظۀ مطالعات تجربی به تصریح مدل خواهیم پرداخت."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.